Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa ký Quyết định số 1848/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Quyết định số 1849/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2012. Tổng số có 40 nhà giáo nhân dân và 570 nhà giáo ưu tú được phong tặng năm 2012. Trong đó Trường Đại học Vinh có 5 nhà giáo được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Đây là năm Trường Đại học Vinh có số lượng nhà giáo được phong danh hiệu cao quý này nhiều nhất.
          Danh sách các nhà giáo ưu tú của Trường Đại học Vinh được phong tặng năm 2012 gồm:
          1.     PGS.TS. Phạm Minh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.
          2.     PGS.TS. Ngô Sỹ Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.
          3.     PGS.TS. Phạm Ngọc Bội, Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Thiết bị.
          4.     PGS.TS. Nguyễn Công Khanh, Cán bộ giảng dạy khoa Lịch sử.
          5.     PGS.TS. Lê Đình Tường, Cán bộ giảng dạy khoa Ngoại ngữ.
 
 
TinQuang Tuấn