TS. Phan Lê Na - Trưởng khoa Công nghệ Thông tin cho biết: Trong số 40 sinh viên có em Hồ Thị Bích Ngọc xếp loại tốt nghiệp xuất sắc và được Công ty FPT Đà Nẵng nhận vào làm việc ngay; có 7 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 32 sinh viên xếp loại khá. Tháng 2/2016, Công ty FPT Đà Nẵng cũng đã nhận 12 sinh viên tốt nghiệp sớm đợt này vào làm việc. Ngoài phấn đấu học tập tốt, các bạn sinh viên tốt nghiệp lần này còn có kết quả rèn luyện toàn diện ở Trường Đại học Vinh, trong đó có 7 em là Đảng viên gương mẫu, là cán bộ lớp, cán bộ đoàn năng động.

            TS. Nguyễn Xuân Bình - Trưởng phòng Đào tạo cho biết: Đào tạo theo học chế tín chỉ tạo điều kiện cho sinh viên hoàn toàn chủ động xây dựng kế hoạch học tập, thời gian học tập của mình. Vì vậy, những sinh viên xác định được mục tiêu, quyết tâm, có phương pháp học tập tốt, chắc chắn sẽ rút ngắn được thời gian học tập. Việc ra trường sớm sẽ giúp các em có nhiều cơ hội để phát triển, khẳng định bản thân mình. Các nhà tuyển dụng cũng đánh giá cao những sinh viên tốt nghiệp sớm so với thời gian thiết kế của khóa học, bởi đây là những sinh viên có năng lực biết xây dựng kế hoạch học tập hợp lý, biết tận dụng thời gian học tập.

Phòng Đào tạo