»

Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường làm việc với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên về chương trình công tác năm học 2014 - 2015

Thứ sáu - 06/05/2016 05:27

Vừa qua, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã làm việc với Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội sinh viên Trường để đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên trong năm học 2013-2014; định hướng trọng tâm công tác Đoàn và phong trào sinh viên trong năm học 2014-2015.

Vừa qua, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã làm việc với Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội sinh viên Trường để đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên trong năm học 2013-2014; định hướng trọng tâm công tác Đoàn vàphong trào sinh viên trong năm học 2014-2015.
PGS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Trường: PGS.TS.NGƯT Phạm Minh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng; PGS.TS.NGƯT Ngô Sỹ Tùng - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Thái Văn Thành - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Thị Hường - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường; PGS.TS. NGƯT Đinh Trí Dũng - Ủy viên BTV Đảng ủy, Giám đốc Nhà xuất bản; Trưởng các đơn vị: Tổ chức Cán bộ, Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp; đồng chí Chánh Văn phòng Đảng ủy; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban thư ký Hội sinh viên Trường.        

 
Phiên làm việc giữa Ban Thường vụ Đảng ủy với BTV Đoàn TN, Ban Thư ký Hội SV về chương trình năm học (Ảnh: Minh Giang)
 
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Đoàn, Hội đã đạt được trong năm học 3013 – 2014, trong đó nhấn mạnh:
Một là, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên đã có nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đoàn viên, học sinh, sinh viên: tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai các hình thức giáo dục lịch sử, truyền thống dân tộc, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu. Đẩy mạnh thực hiện phong trào nếp sống văn hóa, nêu cao ý thức trong học tập, sinh hoạt, rèn luyện của đoàn viên, thanh niên. Tiếp tục đẩy mạnh hai phong trào lớn của tuổi trẻ cả nước: “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc ” và “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”, các cuộc vận động: “Sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”. Nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả của Đoàn, Hội trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tiếp tục được phát huy và nhân rộng như: thi tìm hiểu về “Thân thế, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, câu lạc bộ tiếng Anh “English Speaking Zone”, câu lạc bộ đảng viên trẻ, tuyên dương điển hình sinh viên tôn giáo, các diễn đàn “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, “Nghe thanh niên nói - Nói thanh niên nghe”, các hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo.v.v...
Hai là, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên đã thường xuyên chăm lo công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ở các cấp, tích cực đổi mới công tác quản lý, điều hành, tổ chức và nâng cao chất lượng các hoạt động, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá phong trào hoạt động, thi đua ở cấp cơ sở. Đoàn trường đã triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết đại hội Đoàn các cấp.
Ba là, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Trường đã tổ chức thành công Chiến dịch tình nguyện hè hưởng ứng “Năm thanh niên tình nguyện” 2014, được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An ghi nhận và tặng nhiều bằng khen, giấy khen; tiếp tục duy trì có hiệu quả các hoạt động tình nguyện tại chỗ hỗ trợ lưu học sinh, học sinh diện 30a, tăng cường các hoạt động tình nguyện tại cơ sở 2. Các hoạt động tình nguyện của sinh viên Nhà trường không những góp phần vào hoạt động chung sức vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên cả nước mà còn làm tăng uy tín và thương hiệu của Nhà trường trong nhân dân và xã hội. Những kết quả đã đạt được của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên đã góp phần to lớn vào sự phát triển toàn diện, bền vững của Nhà trường. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên còn tồn tại một số hạn chế: chất lượng công tác tổ chức và kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội ở cấp cơ sở chưa đồng đều; chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chi hội chưa cao; một bộ phận đoàn viên, thanh niên, sinh viên còn ỷ lại, thụ động, chưa nỗ lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện, còn vi phạm nếp sống văn hóa; hiệu quả hoạt động của các chi đoàn cán bộ chưa cao...
Trên cơ sở báo cáo của Đoàn, Hội và các ý kiến phát biểu, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường nhất trí và định hướng các hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên như sau:
Thứ nhất, thông qua Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2014-2015 của Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội sinh viên Trường.
Thứ hai, Đoàn trường và Hội sinh viên Trường cần tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cuộc vận động: "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", "Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội", "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo"; quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành nề nếp học tập, tu dưỡng, rèn luyện; phối hợp tốt với các phòng, ban, trung tâm, khoa đào tạo trong toàn Trường để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong học sinh, sinh viên, học viên; đẩy mạnh phong trào thi đua và thực hiện tốt chương trình công tác Đoàn, Hội chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Trường, góp phần cùng với toàn Trường thực hiện khẩu hiệu hành động "Trường Đại học Vinh - Nơi tạo dựng tương lai cho tuổi trẻ",
Thứ ba, tăng cường các hình thức hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Quan tâm đến các hoạt động chuyên môn của các chi đoàn cán bộ, phát huy vai trò của cán bộ trẻ, các chi đoàn học viên cao học trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo của Nhà trường, góp phần thực hiện Nghị quyết số 666-NQ/ĐU ngày 25/7/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội và Nghị quyết số 29 -NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Thứ tư, tiếp tục tổ chức các hoạt động tình nguyện theo chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, quan tâm đến hoạt động tình nguyện tại chỗ trong đó tập trung ở Cơ sở 2, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trường Thực hành Sư phạm. Đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, giáo dục ý thức bảo vệ của công, bảo vệ môi trường trong học sinh, sinh viên... để góp phần xây dựng Nhà trường: xanh - sạch - đẹp - thân thiện.
Thứ năm, xây dựng các tiêu chí và tăng cường các hoạt động rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ cho đoàn viên, hội viên, nhất là  kỹ năng mềm; tăng cường giáo dục ý thức lập thân, lập nghiệp, dám nghĩ, dám làm, tạo dựng tương lai và công việc cho bản thân ngay từ khi đang ngồi trên ghế Nhà trường; giáo dục ý thức chấp hành nề nếp, xây dựng phong cách học tập, làm việc chuyên nghiệp với cường độ cao để sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần, chuẩn bị các điều kiện để hội nhập tốt.
Thứ sáu, chỉ đạo, phối hợp tốt với các đơn vị triển khai nghiêm túc công tác đại hội chi đoàn - lớp, công tác tổ chức của các chi đoàn khóa 55 đầu năm học để tiến tới tổ chức Đại hội các Liên chi đoàn, Liên chi hội, Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đoàn trường, Đại hội Hội sinh viên Trường. Tiếp tục đổi mới các hình thức hoạt động của Đoàn, Hội đảm bảo các tiêu chí thiết thực, hiệu quả và bao quát, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia. Tăng cường sự đoàn kết trong tổ chức Đoàn, Hội, vai trò tích cực, gương mẫu và sức lan tỏa của đảng viên sinh viên sau khi kết nạp. Rà soát, kiểm tra, giám sát các chương trình hoạt động và làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của Đoàn, Hội; Đoàn trường, Hội sinh viên Trường thường xuyên liên hệ, trao đổi với cấp ủy, ban chủ nhiệm các khoa đào tạo trong việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đoàn - Hội.   
Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường cũng yêu cầu tập thể cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm hơn nữa đến công tác Đoàn và phong trào sinh viên, chỉ đạo việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội các Liên chi đoàn, Liên chi hội theo đúng quy định về công tác tổ chức cán bộ của Điều lệ Đoàn và Điều lệ Hội sinh viên Việt Nam.
                                                                                                                       
Anh Chương
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin công nghệ Xem tin công nghệ
Đăng lúc: 01-03-2016 06:45:40 AM

Tin Bộ GD-DT

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 17


Hôm nayHôm nay : 2646

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 32998

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1372535

tin mới

Tin tổng hợp Xem tất cá các tin tổng hợp
Đăng lúc: 06-05-2016 11:30:35 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:30:12 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:29:56 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:29:37 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:29:16 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:27:38 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:27:17 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:18:43 PM
Thông tin bản quyền
    + Bản quyền thuộc Trường THPT Lương Văn Chánh
    + Đ/C: Huỳnh Văn Bánh , Quảng Ninh