Ngày 28 tháng 2 năm 2013, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã làm việc với Ban Thường vụ Đoàn trường để đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên (PTTN) trong học kỳ I năm học 2012 - 2013; định hướng các trọng tâm của công tác Đoàn trong năm 2013, các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên 2013 và kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2013). Tham dự và chỉ đạo hội nghị có PGS. TS. NGƯT Đinh Xuân Khoa - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường; Trưởng các đơn vị: Tổ chức Cán bộ, Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp; Văn phòng Đảng ủy và Ban thường vụ Đoàn trường khóa XXIX.
          Tiến sĩ Nguyễn Anh Chương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn trường thay mặt các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn trường báo cáo những kết quả nổi bật của công tác Đoàn và PTTN Nhà trường trong học kỳ 1, năm học 2012 – 2013.
          Trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng các phong trào và các chương trình hành động cụ thể như: tổ chức thành công và tham gia các cuộc thi: “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào – Việt Nam”, “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp vua Mai và Khởi nghĩa Hoan Châu”, Hội thi “Thanh niên Nghệ An với An toàn giao thông”...; các hoạt động tình nguyện tại chỗ, xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn cơ sở vật chất, môi trường xanh - sạch – đẹp trong Nhà trường; tham gia và góp phần vào thành công của Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI...
          Đoàn thanh niên đã đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu khoa học trong đoàn viên thanh niên, cán bộ, giảng viên trẻ. Phối hợp tổ chức Tháng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và Hội thi nghiệp vụ sư phạm của các khoa, Hội thi nghiệp vụ sư phạm cấp trường; tổ chức các hội nghị học tốt giúp cho sinh viên ngày càng hoàn thiện phương pháp học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ; triển khai các chi đoàn cán bộ tham gia Hội thảo khoa học “Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc 2013”, Hội nghị NCKH tuổi trẻ khối Nông - Lâm - Ngư - Thủy lợi toàn quốc lần thứ VI; ra mắt và tổ chức các hoạt động của “Vinh University English Speaking Zone”...
          Đoàn trường đã chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn - lớp, hội nghị cán bộ Đoàn – Hội; phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong các hoạt động của Hội sinh viên; phối hợp có hiệu quả với các đơn vị trong triển khai công tác giáo dục, rèn luyện sinh viên; quan tâm công tác phát triển Đảng trong sinh viên, trong năm 2012 đã có 318 đoàn viên được kết nạp.    
          Bên cạnh đó, công tác Đoàn và phong trào thanh niên vẫn còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục là: Chất lượng sinh hoạt của chi đoàn, chất lượng của các buổi sinh hoạt lớp chưa cao; ý thức học tập, rèn luyện, phấn đấu của một bộ phận đoàn viên, thanh niên chưa cao; phong trào tình nguyện tại chỗ: giúp đỡ lưu học sinh Lào, học sinh 30a, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn... chưa thực sự có hiệu quả.    
          Sau khi nghe báo cáo của đồng chí Bí thư Đoàn trường về kế hoạch hoạt động của công tác Đoàn và PTTN trong năm 2013, Kế hoạch hành động Tháng Thanh niên 2013 và kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các ý kiến tham gia phát biểu của đại biểu tham dự, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận, đánh giá cao những kết quả mà công tác Đoàn và PTTN của Nhà trường đã đạt được. Công tác Đoàn đã phát huy truyền thống của tuổi trẻ Nhà trường tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường, khẳng định uy tín trong nhân và trong xã hội.  
          Năm 2013 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn các cấp, tổng kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Nhà trường, là năm Tỉnh ủy Nghệ An chọn Đại học Vinh để kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết TW7, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng ủy Nhà trường yêu cầu Đoàn trường cần chú trọng các giải pháp, hình thức hoạt động để nâng cao chất lượng của cơ sở Đoàn, tăng cường các hoạt động để tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Trong đó, Đoàn trường cần tập trung vào một số nội dung sau:
          Một là, đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên gắn với công tác phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4; Tập trung nêu gương điển hình người tốt, việc tốt trong đoàn viên, thanh niên để toàn Đoàn học tập. Đẩy mạnh việc xây dựng lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhằm thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/ĐU ngày 21/10/2013 của Đảng ủy Nhà trường về thực hiện kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
           Hai là, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, tham gia góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp, các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường về các mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo và phát triển Nhà trường.
Ba là, tiếp tục hướng các hoạt động Đoàn đi vào chiều sâu, các hoạt động gắn với chuyên môn, đẩy mạnh phong trào tự giác trong học tập, rèn luyện, tự học, tự nghiên cứu; đấu tranh chống tiêu cực trong học tập, thi cử; đẩy mạnh phong trào rèn luyện các kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ để lập thân, lập nghiệp, xứng đáng sinh viên của Trường đại học trọng điểm quốc gia.
          Bốn là, nghiên cứu và tổ chức nhiều hoạt động mang dấu ấn trí tuệ của tuổi trẻ Trường Đại học Vinh. Đặc biệt là trong các hoạt động nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ, đoàn viên thanh niên. Trước mắt, cần phối hợp tổ chức tốt Tháng Rèn nghề và hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp” và các hoạt động quảng bá về Nhà trường trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013.
          Năm là, tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ, quan tâm đến việc hỗ trợ, giúp đỡ Lưu học sinh Lào, học sinh 30a, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong học tập, sinh hoạt. Cần chuẩn bị tốt để tổ chức chiến dịch tình nguyện hè năm 2013 với trọng tâm là Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2013 và phong trào tình nguyện về các địa phương.
          Sáu là, xây dựng các giải pháp, hình thức tổ chức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, lớp, hoạt động của liên chi đoàn; tăng cường hoạt động của các chi đoàn cán bộ, cán bộ trẻ, chi đoàn cao học trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu và các hoạt động khác của Đoàn; tiếp tục phát huy và nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm phù hợp với hình thức đào tạo hiện nay; quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức Đoàn, xây dựng Đảng đặc biệt là quan tâm bồi dưỡng đảng viên sau khi kết nạp. Hội sinh viên chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội đại biểu Hội sinh viên Trường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 - 2015.
          Đảng ủy Trường đã giao cho các cấp ủy Đảng, chính quyền cần phải chỉ đạo, quan tâm, hỗ trợ các hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh niên của từng đơn vị, các hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên 2013 và kỷ niệm 82 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Các phòng ban chức năng phối hợp để cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin, chủ trương, quy định của Nhà trường cho học sinh, sinh viên, học viên nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nói chung.
                                                   

Anh Chương