Nằm trong kế hoạch năm học, ngày 20/9/2012, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã có phiên làm việc với Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường để đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2011-2012; định hướng những trọng tâm của công tác Đoàn,Hội trong năm học 2012-2013. Tham dự phiên làm việc có PGS. TS. NGƯT Đinh Xuân Khoa – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban thư ký Hội sinh viên Trường, văn phòng Đảng ủy.
Đồng chí Bí thư Đoàn trường và đồng chí Chủ tịch Hội Sinh viên trường đã trình bày báo và nêu bật những kết quả đã đạt được trong năm học vừa qua. Năm học 2011-2012, công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên toàn Trường đã dành được nhiều kết quả nổi bật. Các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện hai phong trào lớn của Đoàn "Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "Bốn đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp" và các cuộc vận động của Hội: "Sinh viên 5 tốt", "Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh"... đã được Đoàn thanh niên, Hội sinh viên triển khai sâu rộng, có tác dụng cổ vũ, khuyến khích đối với đoàn viên, hội viên trong học tập và rèn luyện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Nhà trường. Đoàn trường, Hội Sinh viên trường đã tổ chức thành công Chiến dịch Tình nguyện hè năm 2012, được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh ghi nhận và đánh giá cao. Các hoạt động tình nguyện của sinh viên Nhà trường không những đã góp phần vào hoạt động chung sức vì cộng đồng của sinh viên đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên cả nước mà còn góp phần làm tăng uy tín và thương hiệu của Nhà trường trong nhân dân và xã hội. Đoàn trường được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen, Hội Sinh viên trường được Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng Bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2011-2012 và trong Chiến dịch Tình nguyện hè năm 2012. Đoàn trường và Hội Sinh viên trường đã chăm lo công tác xây dựng tổ chức Đoàn - Hội ở các cấp, tích cực đổi mới công tác quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động, đánh giá phong trào thi đua ở cơ sở. Nhiều phương thức và mô hình hoạt động của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ đã dần được khẳng định. Dưới sự chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, sự chỉ đạo và giúp đỡ của Đảng ủy, Ban giám hiệu, các đơn vị trong Nhà trường, Đoàn trường đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn trường khóa XXIX, nhiệm kỳ 2012 - 2017.   
 
 
Đồng chí Nguyễn Anh Chương - Bí thư Đoàn trường trình bày nội dung làm việc với BTV Đảng ủy
 
 
Đồng chí Lê Minh Giang - Chủ tịch Hội Sinh viên báo cáo những kết quả nổi bật của công tác Hội và PTSV trong năm học vừa qua
 
Sau khi nghe báo cáo, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã đánh giá cao những kết quả mà Đoàn trường, Hội sinh viên trường tổ chức triển khai thực hiện trong năm học 2011- 2012. Trên cơ sở chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu Đoàn trường và Hội sinh viên Trường cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong năm học 2012 – 2013 như sau:      
Một là, Đoàn trường và Hội sinh viên trường cần tiếp tục chỉ đạo và chú trọng triển khai thực hiện sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; các cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội”, "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo", phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm vững diễn biến tư tưởng trong đoàn viên, hội viên; phối hợp tốt với các khoa đào tạo, phòng ban chức năng trong trường để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong học sinh, sinh viên, học viên. Tăng cường công tác giáo dục để từ đó đoàn viên, hội viên nhận thức rõ ý thức trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu, tu dưỡng rèn, góp phần cùng với toàn trường thực hiện khẩu hiệu "Trường Đại học Vinh - nơi tạo dựng tương lai cho tuổi trẻ", xây dựng Nhà trường thành trường thành trường Đại học trọng điểm quốc gia.   
Hai là, tăng cường các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Có các giải pháp và chú trọng chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của các chi đoàn cán bộ, phát huy vai trò của cán bộ trẻ, các chi đoàn học viên cao học trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo của Nhà trường, góp phần thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội.
Ba là, tiếp tục chỉ đạo và tổ chức theo chiều sâu các hoạt động tình nguyện, trong đó tập trung vào chương trình tình nguyện “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tăng cường các hoạt động tình nguyện tại cơ sở 2, Trường Mầm non Thực hành... để góp phần bảo vệ, xây dựng môi trường Nhà trường xanh - sạch - đẹp - thân thiện.
Bốn là, xây dựng các tiêu chí cụ thể và tăng cường các hoạt động rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ cho đoàn viên, hội viên; tăng cường giáo dục ý thức lập thân, lập nghiệp, dám nghĩ, dám làm, tạo dựng tương lai và công việc cho bản thân ngay từ khi đang ngồi trên ghế Nhà trường. Tạo phong cách học tập, làm việc chuyên nghiệp, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc và nhân dân giao phó, chuẩn bị để hội nhập tốt.
Năm là, chỉ đạo tổ chức, phối hợp tốt với các đơn vị chức năng để triển khai nghiêm túc, đúng yêu cầu công tác đại hội chi đoàn - lớp đầu năm học, công tác tổ chức của các chi đoàn khóa 53; rà soát, kiện toàn, thành lập mới một số Câu lạc bộ, Đội, Nhóm phù hợp với hình thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Nhà trường. Có chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn trường khóa XXIX, chào mừng Đại hội Tỉnh đoàn khóa XVI, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012 - 2017). Phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong các mặt công tác và hoạt động của Hội sinh viên trường. Hội sinh viên trường tổ chức nghiêm túc công tác kiện toàn các chi hội đầu năm và Đại hội các liên chi hội nhiệm kỳ 2012 - 2014, tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu Hội sinh viên Trường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 -2015 đúng điều lệ và hướng dẫn của tổ chức Hội cấp trên.      
                                                                                       Bài: Anh Chương;
Ảnh: Minh Ngọc