Trên cơ sở nguyện vọng đăng ký học và thi của những sinh viên đáp ứng ứng yêu cầu chung, Nhà trường thông báo lịch học và danh sách các lớp ôn thi tiếng Anh chuẩn đầu ra cấp độ B1 cho sinh viên khóa 54 hệ chính quy như sau:

Lưu ý:

- Danh sách cụ thể xem ở file đính kèm dưới đây (bao gồm cả những sinh viên đăng ký bổ sung).

- 19h30’ ngày 29/02/2016: các lớp có lịch học thứ 2; 4; 6 sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên.

- 19h30’ ngày 01/03/2016: các lớp có lịch học thứ 3; 5; CN bắt đầu buổi học đầu tiên (bao gồm cấp độ 1.

- Phòng học sẽ cập nhật trước ngày 23/02/2016, sinh viên chủ động theo dõi trên website và trang cá nhân.

Chi tiết liên hệ: 038.3855452 số máy lẻ 399, di động: 0983.488.296 (Cô Đinh Thị Quỳnh Mai) hoặc 0917.761289 (cô Lê Thị Hà).

dh cd1 01 15 hoc 246.xls 

dh cd1 16 24 hoc 35cn.xls

dh cd2hoc 246.xls