Tiếp nối thành công của các chương trình trước đó, năm nay, Dell và Intel mong muốn sẽ đem đến cho sinh viên những cơ hội việc làm cũng như những thông tin nghề nghiệp thiết thực dựa trên những nhu cầu chính đáng của các bạn, đó là: cần được định hướng, cần được trang bị kỹ năng cũng như cần được thử thách và trải nghiệm thực tế. Theo đó, chương trình sẽ diễn ra từ  8:00 - 17:00 từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2013. Cụ thể: