Nước CHDCND Lào là một đối tác truyền thống của Trường Đại học Vinh. Với vị trí địa lý và phong tục tập quán gần gũi, trường Đại học Vinh luôn xem nước bạn Lào là đối tác quan trọng và chiến lược trong việc phát triển quan hệ quốc tế của mình. Trong những năm qua, các đối tác Lào đã đến làm việc và kí kết nhiều bản thoả thuận hợp tác với trường Đại học Vinh. Nhiều chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi đã được thực hiện thành công và gây tiếng vang lớn trong chiến lược phát triển hợp tác quốc tế nói chung và của trường Đại học Vinh nói riêng nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Lào.
             Đối với hợp tác đào tạo, Trường Đại học Vinh đã kí kết thoả thuận hợp tác với Sở Giáo dục tỉnh Xiêng-Khoảng, Đại học Quốc gia Lào, Sở Giáo dục Viêng-Chăn, Trường Trung học Việt kiều Viêng-Chăn. Theo đó, Trường Đại học Vinh đảm nhận việc đào tạo đại học và ngôn ngữ cho sinh viên, học sinh Lào. Hiện tại, học sinh và sinh viên Lào đến học tại Trường Đại học Vinh theo hai hình thức : Du học tự túc và du học theo chương trình học bổng của Chính phủ Lào. Với chất lượng đào tạo cao, mức học phí tương đối thấp và giá cả cuộc sống tại Thành phố Vinh phù hợp, học sinh và sinh viên Lào đăng kí theo học tại Trường Đại học Vinh ngày càng đông. Năm học 2007-2008, số học sinh, sinh viên Lào đăng kí theo học là 220 em và năm 2008-2009, con số đó đã lên tới trên 300 em. Nhiều thỏa thuận hợp tác đã được kí kết và dự kiến sẽ thực hiện trong năm tới.
            Trong chương trình trao đổi, Trường Đại học Vinh gửi sinh viên tình nguyện sang nước bạn Lào để giúp đỡ các gia đình khó khăn tại nhiều tỉnh khác nhau. Đây là hoạt động thường niên nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa Việt Nam và Lào nói chung và Trường Đại học Vinh với các tỉnh của Lào nói riêng. Các hoạt động tình nguyện luôn được phía bạn Lào đánh giá cao.