Thực hiện chương trình công tác nhiệm kỳ 2013 - 2015 và chương trình hoạt động Công đoàn năm học 2013 - 2014, ngày 20 tháng 9 năm 2013, Công đoàn Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI và triển khai hoạt động Công đoàn năm học 2013 - 2014. Tham dự Hội nghị có PGS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Thái Văn Thành - Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Phó Chủ tịch Công đoàn trường cùng các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn trường khoá XXXII, nhiệm kỳ 2013 - 2015; cán bộ các ban của Công đoàn trường, Văn phòng Công đoàn trường và Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận.
            Như chúng ta đã biết, từ ngày 26/7 đến ngày 30/7/2013, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội và đã thành công tốt đẹp. Đại hội là biểu trưng của tinh thần đoàn kết, trí tuệ của công nhân viên chức, người lao động Việt Nam trong thời kỳ mới. Nghị quyết, chương trình hành động và các chỉ tiêu của Đại hội là những định hướng quan trọng để giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức công đoàn các cấp xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác nhằm thống nhất ý chí hành động, góp phần quan trọng vào sự nghiệp "công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn trường, đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đã báo cáo các kết quả chủ yếu của Đại hội, quán triệt những ý kiến phát biểu, chỉ đạo Đại hội của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, các chỉ tiêu cơ bản của Đại hội và các vấn đề liên quan đến Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi. Đồng chí Nguyễn Thị Hường cũng đã báo cáo dự thảo Chương trình hành động của Công đoàn Trường Đại học Vinh thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XIV. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã sôi nổi góp ý và nêu các giải pháp để thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn và phong trào của giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh.
 
 
PGS.TS. Nguyễn Thị Hường - UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (Ảnh: Minh Giang)
 
            Tại Hội nghị, Công đoàn Trường Đại học Vinh cũng thông qua chương trình hoạt động của năm học 2013 - 2014 với các chỉ tiêu cơ bản là:
            - 95 - 100% cán bộ, nhà giáo, người lao động được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và chủ trương công tác Công đoàn.
            - 90% cán bộ giảng dạy đại học có trình độ thạc sĩ trở lên.
            - 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ, 80% Công đoàn bộ phận vững mạnh, không có công đoàn yếu kém.
            - 100% cán bộ, công chức, nhà giáo và người lao động được kết nạp vào tổ chức Công đoàn và 100% đoàn viên công đoàn được phát thẻ.
            - 100% cán bộ công đoàn được tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn.
            - Phối hợp với các chi bộ giới thiệu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ kết nạp 20 đoàn viên Công đoàn vào Đảng.
            - 100% Công đoàn bộ phận triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đẩy mạnh hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong cán bộ, đoàn viên.
            - Tỷ lệ nữ cán bộ, nhà giáo đạt danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" đạt từ 90% trở lên, trên 95% đạt gia đình văn hoá, không có đoàn viên công đoàn vi phạm pháp luật về dân số và kế hoạch hoá gia đình.
 
 
ThS. Nguyễn Hồng Soa - UV BTV Công đoàn Trường trình bày báo cáo tóm tắt hoạt động năm học 2012 - 2013, triển khai chương trình hoạt động năm học 2013 - 2014 (Ảnh: Minh Giang)
 
 
PGS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Minh Giang)
 
 
PGS.TS Thái Văn Thành - UV BTV Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường phát biểu (Ảnh: Minh Giang)
 
 
            Để thực hiện mục tiêu tổng quát được nêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn trường lần thứ XXXII: "Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn các cấp, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động; tổ chức sâu rộng phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của ngành, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, phấn đấu xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm quốc gia, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế" và khẩu hiệuhành động: "Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, hiệu quả, thiết thực"góp phần xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm Quốc gia.
            Hội nghị cũng đã thống nhất một số hoạt động lớn trong năm học như: Tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI và Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XIV; Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 55 năm thành lập Trường Đại học Vinh trong cán bộ, đoàn viên; Tổ chức thường xuyên các hoạt động dự giờ thăm lớp tại các khoa đào tạo, các trường trực thuộc; Tổ chức Hội nghị chuyên đề "Vai trò của Công đoàn Trường Đại học Vinh trong việc góp phần thực hiện đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học"; Tổ chức Giải Thể thao Công đoàn chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Tổ chức hoạt động chuyên đề chào mừng Ngày truyền thống Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; Tổ chức gặp mặt, tuyên dương các cháu học sinh giỏi, chào mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2014.
 
 
 
 
 
Trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2012 - 2013 (Ảnh: Minh Giang)
 
 
Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Minh Giang)
 
Hồng Soa