1. Đối tượng

Là sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Vinh hiện đang học năm thứ nhất hoặc năm thứ 2, thỏa mãn các tiêu chí sau:

- Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện.

- Có kết quả học tập đạt loại khá trở lên;

- Những sinh viên khóa 55 đã được nhận học bổng này trong năm 2015, nếu đáp ứng các yêu cầu trên vẫn có thể nộp hồ sơ dự xét.

2. Số lượng, giá trị học bổng

- Số lượng (dự kiến): 15 suất;

- Giá trị học bổng: Mỗi suất trị giá 3.000.000 đồng;

- Tổng kinh phí trao học bổng (dự kiến): 45.000.000 đồng.

3. Hồ sơ dự xét

- Sinh viên hoàn thành hồ sơ theo mẫu (gửi kèm);

- Nạp bản sao (không cần công chứng) các giấy chứng nhận gồm: Bảng điểm các kỳ ở đại học (hoặc kết quả thi THPT Quốc gia); Các giấy chứng nhận khác (nếu có) như: hộ nghèo, chứng nhận học sinh giỏi, giấy khen hoạt động đoàn thể, tình nguyện, …

- Nạp 01 ảnh màu 4x6.

4. Quy trình, thủ tục

- Các khoa thông báo cho những sinh viên đáp ứng các yêu cầu nêu trên được biết và nạp hồ sơ tham gia dự xét; Tập hợp, xác nhận hồ sơ và lập danh sách sinh viên gửi về Trường (qua Trung tâm Đào tạo liên tục) trước 16h00’ ngày 22 tháng 4 năm 2016.

- Trung tâm Đào tạo liên tục tiếp nhận hồ sơ, báo cáo Ban Giám hiệu và chuyển cho đại diện Hội Đồng hương Nghệ Tĩnh tại Pháp xét chọn 15 sinh viên tiêu biểu nhất để trao học bổng “Đồng hành - Nghệ Tĩnh”.

- Sau khi có kết quả xét chọn, Hội Đồng hương Nghệ Tĩnh tại Pháp sẽ chuyển danh sách và kinh phí để Trường Đại học Vinh ban hành quyết định và tổ chức trao học bổng cho sinh viên theo đúng quy định.

Mọi thông tin chi tiết về chương trình, liên hệ đ/c Đoàn Văn Minh, Tổ trưởng Tổ Hành chính - Hỗ trợ sinh viên, Trung tâm Đào tạo liên tục, điện thoại: 038.3733666.

Yêu cầu Trưởng các khoa, Trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

Công văn đính kèm!    

Mẫu hồ sơ!