CỬ NHÂN QUẢN LÝ GIÁO DỤC, CƠ HỘI LẬP NGHIỆP CỦA BẠN
 
Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào hội nhập kinh tế thế giới, nền giáo dục nước nhà cũng đang đẩy nhanh tiến trình đổi mới để rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển giáo dục trong tương quan so sánh với các nước trong khu vực và thế giới. Những thành tựu nghiên cứu khoa học giáo dục đã thừa nhận quản l‎ý giáo dục là nhân tố then chốt đảm bảo sự thành công của phát triển giáo dục, “Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2010-2020” tiếp tục khẳng định đổi mới quản lý giáo dục là khâu đột phá của tiến trình đổi mới giáo dục ở Việt Nam. Vì vậy trong những năm sắp tới, hệ thống giáo dục cần có một đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, các chuyên viên trong các cơ quan quản lý giáo dục các cấp và các cơ sở giáo dục được đào tạo một cách bài bản, chuyên nghiệp.
Để đáp ứng nhu cầu xã hội, với bề dày hơn nửa thế kỷ đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, từ năm học 2011-2012, Trường Đại học Vinh sẽ tuyển sinh cử nhân quản lý giáo dục. Đây là cơ hội để các bạn trẻ lựa chọn con đường lập nghiệp.
Vậy sau khi tốt nghiệp cử nhân quản lý giáo dục bạn có thể có cơ hội làm việc ở đâu? Với chương trình đào tạo hiện hành đảm bảo sau khi tốt nghiệp bạn sẽ có năng lực và phẩm chất đảm nhiệm những vị trí công tác sau đây:
1. Chuyên viên quản lý hành chính giáo dục trong các cơ quan quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo).
2. Chuyên viên (Chuyên viên văn phòng; Chuyên viên quản lý cơ sở vật chất và thiết bị trường học; Chuyên viên quản lý học sinh, sinh viên; Chuyên viên phòng đào tạo, phòng đảm bảo chất lượng, phòng thanh tra giáo dục, phòng tổ chức cán bộ…) ở các cơ sở đào tạo (trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung học dạy nghề, cao đẳng, đại học).
3. Chuyên viên quản lý hành chính giáo dục trong các cơ sở giáo dục thường xuyên (Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, huyện, quận); cơ sở giáo dục cộng đồng (Trung tâm học tập cộng đồng); các cơ sở đào tạo bồi dưỡng, các cơ quan quản lý giáo dục của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp, dự án, các tổ chức giáo dục ngoài công lập…
4. Chuyên viên phụ trách công tác văn hóa, giáo dục trong các cơ quan chính quyền các cấp (Tỉnh, huyện, xã) và các tổ chức văn hóa giáo dục ở cộng đồng.
5. Cán bộ nghiên cứu trong các cơ quan nghiên cứu về quản lý giáo dục (Các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu của các trường đại học, cao đẳng…).
6. Giảng viên chuyên ngành quản lý giáo dục trong các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục (Các học viện quản lý giáo dục, trường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục cấp tỉnh, thành phố, các khoa quản lý giáo dục trong trường đại học và cao đẳng).
Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT và TCCN thi các khối A,C,D.
- Sinh viên đăng ký học ngành hai. Mọi thông tin chi tiết về ngành học các bạn có thể liên hệ với địa chỉ Email:drnguyenbaminhdhv@yahoo.con

Chúc bạn có sự lựa chọn đúng đắn cho tương lai.

 

Tuyen_sinh_QLGD_101910142520.doc