Đại diện trường Đại học Vinh có PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hợi, Hiệu trưởng và đại diện các phòng ban, đơn vị đào tạo liên quan; đại diện cho trường Đại học Victoria có bà Danielle Horvath –Gen, Tổng Phụ trách bộ phận Phát triển Thương mại quốc tế và đại diện các đơn vị tham gia hợp tác với trường Đại học Vinh.
Hai bên đối tác đã dựa vào nội dung thoả thuận khung được nêu ra trong biên bản ghi nhớ vào ngày 24 tháng 02 năm 2009 vừa qua để cụ thể hoá chương trình hợp tác. Đại diện hai trường đã bàn bạc cụ thể và đưa ra các lĩnh vực hợp tác chi tiết.
Như đã thoả thuận có trong biên bản ghi nhớ, hai trường bàn về chương trình hợp tác đào tạo ngành Quản lý Giáo dục và các ngành kinh tế. Để khởi động chương trình hợp tác, Trường Đại học Victoria cùng với Trường Đại học Vinh sẽ mở lớp tiếng Anh giành cho các ứng viên tham gia chương trình học Quản lý giáo dục. Sau khi làm việc với Lãnh đạo trường Đại học Vinh, Đoàn cán bộ Trường Đại học Victoria đã làm việc cụ thể với các đơn vị liên quan trong chương trình hợp tác. Đây là một chương trình hợp tác có tỉnh khả thi cao và giúp cho Trường Đại học Vinh đào tạo được khoá cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng quốc tế về cả chuyên môn và ngôn ngữ (tiếng Anh). Dự kiến trong thời gian ngắn sắp tới, Trường Đại học Vinh sẽ tiến hành tuyển sinh khoá đầu tiên trong chương trình hợp tác Đại học Vinh - Đại học Victoria, đó là tuyển sinh cao học chuyên ngành quản lý giáo dục. Trong đó, tiêu chí tiếng Anh là một tiêu chí quan trọng và sẽ được Trường Đại học Vinh đào tạo trước khi đi vào học chuyên ngành quản lý giáo dục hoặc sau này trong các ngành kinh tế.


Song song với việc tuyển sinh cao học, Trường Đại học Victoria sẽ thành lập Trung tâm tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh nhằm nâng cao chất lượng tiếng Anh đại trà cho sinh viên, học sinh và những đối tượng học tự do cũng như phục vụ cho việc đào tạo nâng cao tiếng Anh phục vụ cho sinh viên, học viên cao học thuộc chương trình hợp tác đào tạo của hai trường.