Ngày 13 tháng 6 năm 2013, Đảng bộ Trường Đại học Vinh đã tổ chức Hội nghị Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Đại hội XVII của Đảng bộ Tỉnh Nghệ An và Nghị quyết Đại hội XXX của Đảng bộ trường. Tới tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tô Hồng Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An cùng đại diện của các ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ Nghệ An. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ trường, cán bộ các ban của Đảng uỷ và Văn phòng Đảng uỷ, Bí thư các Đảng bộ bộ phận, Bí thư các Chi bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh. Đồng chí Đinh Xuân Khoa - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Phạm Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị.
            Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Khoa đã đánh giá khái quát về những chuyển biến lớn của Nhà trường trong nửa thời gian đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trong 3 năm qua, Trường Đại học Vinh đã chuyển dần từ việc tăng quy mô sang ổn định quy mô, xây dựng văn hoá chất lượng, đẩy mạnh toàn diện việc đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công tác quản lý Nhà trường theo tinh thần Chỉ thị số 296 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 05 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới công tác quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2012, triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đánh giá người học, minh bạch hoá mọi hoạt động của Nhà trường.
 
 
Đồng chí Đinh Xuân Khoa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Trường phát biểu khai mạc Hội nghị
 
            Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã khái quát các kết quả đã đạt được. So sánh với chỉ tiêu của Nghị quyết, hầu hết các chỉ tiêu đều được triển khai thực hiện đúng tiến độ, đã đạt và vượt (xem toàn văn các báo cáo trong subsite của Đảng uỷ). Đặc biệt, với sự nỗ lực cố gắng của toàn trường, tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã bổ sung Trường Đại học Vinh vào danh sách các trường đại học xây dựng thành trường trọng điểm.
 
 
Đồng chí Phạm Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
 
 
Đồng chí Thái Văn Thành - UV BTV Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH, BTV Đảng ủy giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
 
            Tại Hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu của đại biểu đã phân tích rõ hơn về nguyên nhân của các thành tựu, các tồn tại cũng như phân tích rõ hơn các giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết các Đại hội trong nửa cuối nhiệm kỳ. Hầu hết các ý kiến đều tập trung chủ đề nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An và cả nước.
 
 
 
 
Các đại biểu trình bày tham luận
 
            Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Tô Hồng Hải đã đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo, nội dung chương trình của Hội nghị. Đồng chí nhấm mạnh, về 5 thành tựu nổi bật của Đảng bộ Trường Đại học Vinh trong 3 năm qua là: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã bám sát 5 nội dung của chức năng, nhiệm vụ, vai trò và vị trí của tổ chức cơ sở Đảng trong trường đại học để lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều kết quả. Quy mô ổn định, chất lượng đào tạo được giữ vững, Nhà trường mở thâm được 7 ngành đào tạo đại học, 2 ngành đào tạo thạc sĩ, 4 ngành đào tạo tiến sĩ, có nhiều thành công trong hợp tác quốc tế, xây dựng cơ sở vật chất cả ở cơ sở 1 và cơ sở 2, hoạt động nghiên cứu khoa học; Ban Thường vụ Đảng uỷ đã nghiêm túc triển khai có hiệu quả việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, thông báo của Đảng cấp trên. Đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng uỷ đã quan tâm đúng mức công tác xây dựng Đảng, giáo dục rèn luyện đảng viên, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên. Xây dựng các đoàn thể quần chúng phát triển và hoạt động vững mạnh, kết nạp được nhiều Đảng viên mới; Hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ trường đã được triển khai đúng quy chế, đảm bảo dân chủ, tập trung dân chủ trong Đảng, đồng thời tôn trọng sự khác biệt; 3 năm qua, Đảng bộ Trường Đại học Vinh luôn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Về các tồn tại, khuyết điểm, Tỉnh uỷ đồng tình với dự thảo báo cáo, đồng thời nhấn mạnh 2 vấn đề Đảng bộ Trường Đại học Vinh cần tiếp tục quan tâm, đó là: Chất lượng học tập, quán triệt các Nghị quyết chưa đạt yêu cầu; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa đáp ứng được như mong muốn.
 
 
Đồng chí Tô Hồng Hải - UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu
 
            Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong nửa cuối nhiệm kỳ, đồng chí Tô Hồng Hải cho rằng, trong thời gian tới, Trường Đại học Vinh đứng trước 4 thách thức, khó khăn: đó là thách thức về đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội; đối phó trong sự cạnh tranh quyết liệt giữa các cơ sở đào tạo; công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao cả số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên; đầu tư ngân sách cho Nhà trường không đáp ứng được nhu cầu phát triển. Đồng chí đề nghị Nhà trường cần phát huy những thuận lợi của mái trường đã có bề dày truyền thống 54 năm xây dựng và phát triển, được Chính phủ đưa vào danh sách xây dựng thành trường đại học trọng điểm quốc gia, kết quả của nửa nhiệm kỳ đầu cũng với sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của tỉnh Nghệ An để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đảng bộ Trường cần quan tâm hơn trong 3 lĩnh vực: Công tác tư tưởng trong Đảng, quan tâm đến các đối tượng khác nhau trong Nhà trường; Đảng bộ cần lãnh đạo, đặt ra mục tiêu xuyên suốt, nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động để khẳng định "thương hiệu" Trường Đại học Vinh; đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng trong Nhà trường. Rà soát lại hệ thống các quy chế, quy định bảo đảm dân chủ trong Đảng, thực hiện đúng phương thức lãnh đạo của Đảng, quan tâm đến phẩm chất chính trị của đội ngũ đảng viên.
            Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Khoa - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá cao sự quan tâm của các đại biểu đối với Hội nghị để nhất trí thông qua các báo cáo trình Hội nghị; biểu quyết điều chỉnh 4 chỉ tiêu để tiếp tục thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ (có lộ trình thích hợp để xây dựng và triển khai 1 chương trình đào tạo tiên tiến - ngành Kỹ sư CNTT; mở thêm 1 môn chuyên tại Trường THPT Chuyên; điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh Sau đại học là 800 - 900 người mỗi năm; không mở thêm các văn phòng đại diện). Phân công Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các ban của Đảng uỷ xây dựng kế hoạch tiếp tục tổ chức thực hiện, chỉ đạo các đơn vị bổ sung các giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
 
 
Toàn cảnh Hội nghị
                                                                                                                                                      Hồng Soa, Minh Giang