DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN SINH VIÊN:“CHUYỂN GIAO KINH NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC HIỆU QUẢ TRONG DOANH NGHIỆP ” - Khóa: I - Khai giảng ngày 25/4/2011
 

 

TT
Họ và tên
Lớp
Số điện thoại
Gói học
Ghi chú
1.    
Nguyễn Tuân Anh
49B1 TCNH
01689912162
1.650.000đ
HB toàn phần
2.    
Nguyễn Đức Thọ
49b4 TCNH
0973614249
1.650.000đ
HB bán phần
3.    
Vũ Thị Quỳnh
49B2 TCNH
038676542
1.650.000đ
HB bán phần
4.    
Nguyễn Thị Hà Điệp
49B2 TCNH
 
1.650.000đ
HB bán phần
5.    
Trần Đình Trung
49B1 TCNH
 
1.650.000đ
HB bán phần
6.    
Nguyễn Văn Lâm
49B2 KHMT
 
1.650.000đ
HB toàn phần
7.    
Phạm Thị Hoa Mai
50B4 Kế toán
0975045831
1.650.000 đ
HB toàn phần
8.    
Nguyễn Thị Như
49B2 Kế toán
0974281630
1.650.000 đ
HB bán phần
9.    
Lê Bá Đức
K7A CNTT
01676933835
1.650.000 đ
HB bán phần
10.      
Trương Thị Kiều Nga
50B2 QTKD
0944391543
1.650.000 đ
HB bán phần
11.      
Trần Thị Hoài Nam
48B1 QTKD
0973444097
1.650.000 đ
HB toàn phần
12.      
Bùi Thị Dung
48B6 TCNH
0975704366
1.650.000đ
 
13.      
Bùi Thị Thu Phương
49B2 TCNH
0985354935
1.650.000đ
 
14.      
Cao Đức Tiệp
48B4 TCNH
0973627164
1.650.000đ
 
15.      
Cao Hữu Anh
50B4 Kế toán
0987330807
825.000đ
 
16.      
Đặng Hữu Thái
51K ĐTVT
0386665002
1.650.000đ
 
17.      
Đặng Ngân Hà
49B3 TCNH
 
825.000đ
 
18.      
Đặng Thế Anh
49B Du lịch
0989898267
1.650.000đ
 
19.      
Đặng Thị Cẩm Thành
49B1 TCNH
01683811332
1.650.000đ
 
20.      
Đặng Thị Hải
51B4 Kinh tế
01674050875
1.650.000đ
 
21.      
Đặng Thị Nga
49B1 Kế toán
0973355308
1.650.000đ
 
22.      
Đặng Thị Phương
49B3 TCNH
01679436070
825.000đ
 
23.      
Đặng Thị Vân Anh
49B1 Kế toán
 
1.650.000đ
 
24.      
Đặng Văn Thái
50B2 QTKD
01692016336
1.650.000đ
 
25.      
Đào Viết Hiếu
49B4 TCNH
0903455330
825.000đ
 
26.      
Đào Viết Nhân
49A CNTT
01696904010
1.650.000đ
 
27.      
Đậu Văn Hòa
48K CNTT
01689484147
825.000đ
 
28.      
Đinh Hồng Quân
49B2 TCNH
0973883786
1.650.000đ
 
29.      
Đinh Thị Hằng
50B1 QTKD
01649735287
1.650.000đ
 
30.      
Đinh Thị Mai
49B2 TCNH
01696915037
825.000đ
 
31.      
Đinh Thị Minh Thúy
49B3 Luật
0979633691
1.650.000đ
 
32.      
Định Thị Thủy
49B7 kế toán
01696808572
1.650.000đ
 
33.      
Đỗ Thị Tố Quỳnh
51B6 Luật
01649777673
1.650.000đ
 
34.      
Đỗ Văn Chung
49B1 Luật
01689444904
1.650.000đ
 
35.      
Đỗ Xuân Khởi
49B1 Du lịch
0985155324
1.650.000đ
 
36.      
Doãn Thị Minh Châu
51B9 Kế toán
0983239535
1.650.000đ
 
37.      
Dương Thị Thúy
50B1 Anh
01696336747
825.000đ
 
38.      
Dương Thị Trang
49K CNTT
0979137815
825.000đ
 
39.      
Hà Phi Nhi
49B CNTT
0984942486
1.650.000đ
 
40.      
Hà Thị Hòa
49K TCNH
0972509059
1.650.000đ
 
41.      
Hà Văn Thắng
50B3 TCNH
01649730863
825.000đ
 
42.      
Hồ Thị Hiền
50B1 Kế toán
01649735267
1.650.000đ
 
43.      
Hồ Văn Tiệp
49A CNTT
0975436289
825.000đ
 
44.      
Hoàng Bá Thọ
50B1 QTKD
0954003656
1.650.000đ
 
45.      
Hoàng Phương Thảo
50B4 TCNH
0909674715
1.650.000đ
 
46.      
Hoàng Quốc Minh
51B3 QTKD
0916406557
1.650.000đ
 
47.      
Hoàng Thị Hà
51B4 Luật
01666381772
1.650.000đ
 
48.      
Hoàng Thị Lý
49B3 TCNH
0979339330
1.650.000đ
 
49.      
Hoàng Thị Ngân
49B1 Kế toán
01696905136
1.650.000đ
 
50.      
Hoàng Thị Thái
49B1 Kế toán
0973871736
825.000đ
 
51.      
Hoàng Thị Thúy
48K CNTT
0975661360
1.650.000đ
 
52.      
Hoàng Thị Tình
51B5 Luật
01679233495
1.650.000đ
 
53.      
Hoàng Thị Tuyết
50B1 QTKD
0975267798
1.650.000đ
 
54.      
Hứa Thị Loan
49B2 Du lịch
01688228495
825.000đ
 
55.      
Kiều Thị Mơ
49B Kế toán
01696918161
1.650.000đ
 
56.      
Lê Anh Đức
49B3 Kế toán
 
1.650.000đ
 
57.      
Lê Công Đức
49K CNTT
0987908302
825.000đ
 
58.      
Lê Công Minh
48K CNTT
01682946000
1.650.000đ
 
59.      
Lê Duy Hoàng
51B1 CT - Luật
01237799896
1.650.000đ
 
60.      
Lê Thị Bích Phượng
51B5 TCNH
0979009606
1.650.000đ
 
61.      
Lê Thị Bình
49B1 Kế toán
0979274443
1.650.000đ
 
62.      
Lê Thị Cẩm Vân
48B QTKD
01695059219
1.650.000đ
 
63.      
Lê Thị Hoan
49B3 TCNH
 
1.650.000đ
 
64.      
Lê Thị Hoàn
49B1 Kế toán
0906833724
1.650.000đ
 
65.      
Lê Thị Huệ
49B3 TCNH
 
1.650.000đ
 
66.      
Lê Thị Ngọc
49B1 TCNH
 
1.650.000đ
 
67.      
Lê Thị Nhi
50B1 Anh
01668219528
825.000đ
 
68.      
Lê Thị Sánh
51B6 Luật
01656280457
1.650.000đ
 
69.      
Lê Thị Sơn
49B4 TCNH
0986539417
1.650.000đ
 
70.      
Lê Thị Thảo
49B1 Kế toán
01696815149
825.000đ
 
71.      
Lê Thị Thảo
48B1 QTKD
01696947116
825.000đ
 
72.      
Lê Thị Trang
51B2 TCNH
01692793053
1.650.000đ
 
73.      
Lê Thị Tuyết
Luật
 
825.000đ
 
74.      
Lê Trạc Tài
50B4 Kế toán
0974760345
1.650.000đ
 
75.      
Lê Trang Thơ
48B3 Kế toán
0979987498
1.650.000đ
 
76.      
Lê Văn Hoài
50K ĐTVT
0973876721
1.650.000đ
 
77.      
Lê Văn Hòe
51B3 Luật
01667323289
1.650.000đ
 
78.      
Lê Văn Nho
49B Lịch sử
01678922483
825.000đ
 
79.      
Lê Vĩnh Quán
51B2 Kế toán
0979232779
1.650.000đ
 
80.      
Lê Xuân Hữu
49B1 Luật
0979409566
825.000đ
 
81.      
Lưu Thị Linh
49B3 Kế toán
01688238127
1.650.000đ
 
82.      
Lưu Văn Lợi
51K5 Xây dựng
01693558321
1.650.000đ
 
83.      
Mai Chí Đức
49B1 Luật
 
1.650.000đ
 
84.      
Mùa Y Lý
51B3 Luật
01692682422
1.650.000đ
 
85.      
Ngô Sỹ Sơn
49B4 TCNH
0973605573
825.000đ
 
86.      
Ngô Thanh Bình
49B1 Luật
 
1.650.000đ
 
87.      
Ngô Thị Hiền
49B1 Kế toán
0943023395
825.000đ
 
88.      
Ngô Thị Thương
50B2 QTKD
01649733768
1.650.000đ
 
89.      
Ngô Xuân Sơn
51B3 TCNH
01674076913
1.650.000đ
 
90.      
Ngũ Trọng Đạt
50B1 QTKD
0979540048
1.650.000đ
 
91.      
Nguyễn Bá Thắng
49B2 TCNH
0979620213
1.650.000đ
 
92.      
Nguyễn Đăng Trung
49B4 TCNH
0978134619
1.650.000đ
 
93.      
Nguyễn Đình Hoài
49B1 Luật
0977368741
1.650.000đ
 
94.      
Nguyễn Đình Nhân
49B QTKD
01648788575
1.650.000đ
 
95.      
Nguyễn Đức Thọ
49B4 TCNH
0973614259
825.000đ
 
96.      
Nguyễn Hai Mạnh
48K CNTT
01668243938
825.000đ
 
97.      
Nguyễn Hữu Đức
50B2 Luật
0977061029
1.650.000đ
 
98.      
Nguyễn Minh Tài
50B1 QTKD
0974258532
1.650.000đ
 
99.      
Nguyễn Nhã Phương
48B6 TCNH
0982136803
1.650.000đ
 
100.    
Nguyễn Thanh Minh
50B3 Luật
01649740036
825.000đ
 
101.    
Nguyễn Thị Chương
51B1 Kế toán
01673225638
1.650.000đ
 
102.    
Nguyễn Thị Dung
51B6 Kế toán
01672978114
825.000đ
 
103.    
Nguyễn Thị Duyên
49B1 Kế toán
01657909967
1.650.000đ
 
104.    
Nguyễn Thị Hà
48B1 QTKD
0974231929
1.650.000đ
 
105.    
Nguyễn Thị Hảo
50B3 Kế toán
01674658891
1.650.000đ
 
106.    
Nguyễn Thị Hiền
51A Chính trị
01679397801
1.650.000đ
 
107.    
Nguyễn Thị Hiền
50B4 Kế toán
0976046725
825.000đ
 
108.    
Nguyễn Thị Hoài Thương
51B6 Luật
 
825.000đ
 
109.    
Nguyễn Thị Hương
49B1 Kế toán
 
825.000đ
 
110.    
Nguyễn Thị Kiều Oanh
51B2 TCNH
01692985502
1.650.000đ
 
111.    
Nguyễn Thị Làn
49K CNTT
0974798692
1.650.000đ
 
112.    
Nguyễn Thị Liên
49B1 Kế toán
0974334636
1.650.000đ
 
113.    
Nguyễn Thị Liên
49B3 TCNH
01696924811
1.650.000đ
 
114.    
Nguyễn Thị Loan
49B2 TCNH
0989477803
1.650.000đ
 
115.    
Nguyễn Thị Lương
49B1 Kế toán
 
1.650.000đ
 
116.    
Nguyễn Thị Minh Thúy
48B5 TCNH
 
1.650.000đ
 
117.    
Nguyễn Thị Na
K7A CNTT
01667795324
1.650.000đ
 
118.    
Nguyễn Thị Nam
K7A CNTT
01667795324
825.000đ
 
119.    
Nguyễn Thị Ngọc Anh
48b6 TCNH
 
1.650.000đ
 
120.    
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
49B1 TCNH
0973722576
1.650.000đ
 
121.    
Nguyễn Thị Nguyệt
51B5 TCNH
0984632832
1.650.000đ
 
122.    
Nguyễn Thị Nhung
49B2 TCNH
0979582105
1.650.000đ
 
123.    
Nguyễn Thị Phương
51K2 CNTT
 
825.000đ
 
124.    
Nguyễn Thị Phương Thảo
49B2 TCNH
0989923795
1.650.000đ
 
125.    
Nguyễn Thị Phương Thảo
50B2 TCNH
09829273018
1.650.000đ
 
126.    
Nguyễn Thị Thanh Huyền
49K CNTT
01689981507
1.650.000đ
 
127.    
Nguyễn Thị Thảo
49B1 Kế toán
0973689441
825.000đ
 
128.    
Nguyễn Thị Thảo
49B3 Kế toán
01696903267
1.650.000đ
 
129.    
Nguyễn Thị Thu Hiền
49B3 Kế toán
0943343810
825.000đ
 
130.    
Nguyễn Thị Thủy
49B3 TCNH
0947526456
1.650.000đ
 
131.    
Nguyễn Thị Thùy Dung
49B3 TCNH
0973575195
825.000đ
 
132.    
Nguyễn Thị Thùy Linh
51B9 Kế toán
0986020861
1.650.000đ
 
133.    
Nguyễn Thị Trà Giang
49B1 Kế toán
 
825.000đ
 nttgiang - 178@yahoo.com
134.    
Nguyễn Thị Tuyết
49B1 Kế toán
0972556328
825.000đ
 
135.    
Nguyễn Thị Vân Anh
49B1 Luật
0932380972
825.000đ
 
136.    
Nguyễn Trọng Hùng
50k2 ĐTVT
01649745123
1.650.000đ
 
137.    
Nguyễn Văn Hải
49B2 Du lịch
0979954917
825.000đ
 
138.    
Nguyễn Văn Lãm
50B1 QTKD
01649638541
1.650.000đ
 
139.    
Nguyễn Văn Phương
49B2 Luật
0979362433
1.650.000đ
 
140.    
Nguyễn Văn Quang
49B1 DU lịch
01696914272
825.000đ
 
141.    
Nguyễn Văn Thân
51B2 TCNH
01698151767
1.650.000đ
 
142.    
Nguyễn Văn Tuyến
49B1 Du lịch
0973818361
1.650.000đ
 
143.    
Phạm Thị Hồng Hải
51A CNTT
01644341266
825.000đ
 
144.    
Phạm Thị Linh Nga
49B2 Kế toán
0979498501
1.650.000đ
 
145.    
Phạm Thị Luyến
49B3 Kế toán
0975234916
1.650.000đ
 
146.    
Phạm Thị Nga
51B1 TCNH
0973548928
1.650.000đ
 
147.    
Phạm Thị Tuyết Mai
51B5 TCNH
 
825.000đ
 
148.    
Phạm Văn Hòa
49K CNTT
01682822534
825.000đ
 
149.    
Phan Đình Khánh
49B4 TCNH
0978202207
1.650.000đ
 
150.    
Phan Thị Hồng Hải
51A CNTT
0164434126
825.000đ
 
151.    
Sayxinxaphan Nhialy
50B2 QTKD
01225849669
1.650.000đ
 
152.    
Tạ Thị Nguyệt
51B5 Luật
01666328438
1.650.000đ
 
153.    
Thái Thị Ngọc
51B2 TCNH
01684890148
825.000đ
 
154.    
Thái Thị Thanh Hoa
49A CNTT
 
825.000đ
 
155.    
Thái Trung
CTXS NA
01669172699
825.000đ
 
156.    
Thế Thị Phượng
49B1 TCNH
0979545256
825.000đ
 
157.    
Tôn Thị Dung
49b2 Kế toán
0943722357
1.650.000đ
 
158.    
Trần Diệu Linh
48B6 TCNH
01682914007
1.650.000đ
 
159.    
Trần Đình Hồng
49B1 Du lịch
01688664366
1.650.000đ
 
160.    
Trần Đình Lợi
51B3 Luật
01648773046
1.650.000đ
 
161.    
Trần Đình Trung
49B1 TCNH
0982657707
1.650.000đ
 
162.    
Trần Đức Hoàn
50B1 TCNH
0985080646
1.650.000đ
 
163.    
Trần Khánh Chi
49B QTKD
0943343817
1.650.000đ
 
164.    
Trần Kim Việt
49K Nông học
0972413427
1.650.000đ
 
165.    
Trần Mạnh Dân
49B2 Du lịch
0979968263
1.650.000đ
 
166.    
Trần Thế Vinh
49B1 Kế toán
 
1.650.000đ
 
167.    
Trần Thị Ngọc Hà
49B1 TCNH
0904504954
1.650.000đ
 
168.    
Trần Thị Ngọc Hoa
49B1 TCNH
0947130504
1.650.000đ
 
169.    
Trần Thị Ngọc Mai
50B2 Luật
01649747691
1.650.000đ
 
170.    
Trần Thị Nhã
49B2 Luật
0979869911
1.650.000đ
 
171.    
Trần Thị Phúc
51B4 Kế toán
01649869917
1.650.000đ
 
172.    
Trần Thị Quỳnh Nga
49B3 TCNH
0979789480
825.000đ
 
173.    
Trần Thị Thu Hoài
49B2 Kế toán
0973628335
1.650.000đ
 
174.    
Trần Thị Thu Huyền
48B6 TCNH
0915109345
1.650.000đ
 
175.    
Trần Thị Thùy Linh
49B1 TCNH
0973327917
1.650.000đ
 
176.    
Trần Tuấn Anh
49B1 TCNH
01689912162
1.650.000đ
 
177.    
Trần Xuân Tùng
51B1 QTKD
01683475776
825.000đ
 
178.    
Trịnh Thị Thúy Kiều
49B2 Du lịch
0979146630
825.000đ
 
179.    
Trương Thị Na
51B1 Kế toán
01697758508
825.000đ
 
180.    
Trương Thị Trâm
50B2 QTKD
01649870111
1.650.000đ
 
181.    
Trương Văn Toàn
51K2 Xây dựng
01694715061
1.650.000đ
 
182.    
Võ Đình Đức
49B1 Luật
0973589847
1.650.000đ
 
183.    
Võ Thị Hương Anh
51B4 Luật
01666380838
1.650.000đ
 
184.    
Võ thị Trà Giang
49B1 TCNH
01689953319
1.650.000đ
 
185.    
Vũ Trọng Quý
48K CNTT
01696902321
825.000đ
 
186.    
Vương Thùy Nhung
59B3 TCNH
0987644687
1.650.000đ