Danh sách sinh viên
 được nhận học bổng Dự án sinh viên “Chuyển giao kinh nghiệm và Phương pháp làm việc hiệu quả trong doanh nghiệp”:

 

TT
Họ và tên
Lớp
Số điện thoại
Gói học phí
Loại học bổng
1.    
Phạm Thị Hoa Mai
50B4 Kế toán
0975045831
1.650.000 đ
Toàn phần (của G-BI)
2.    
Nguyễn Tuân Anh
49B1 TCNH
01689912162
1.650.000đ
Toàn phần(của G-BI)
3.    
Lê Bá Đức
CĐSP N.A
01676933835
1.650.000 đ
Bán phần(của G-BI)
4.    
Trương Thị Kiều Nga
50B2 QTKD
0944391543
1.650.000 đ
Bán phần(của G-BI)
5.    
Trần Thị Hoài Nam
48B1 QTKD
0973444097
1.650.000 đ
Bán phần(của G-BI)
6.    
Nguyễn Thị Như
49B2 Kế toán
0974281630
1.650.000 đ
Bán phần(của G-BI)
7.    
Nguyễn Đức Thọ
49b4 TCNH
0973614249
1.650.000đ
Bán phần(của G-BI)
8.    
Vũ Thị Quỳnh
49B2 TCNH
038676542
1.650.000đ
Bán phần(của G-BI)
9.    
Nguyễn Thị Hà Điệp
49B2 TCNH
 
1.650.000đ
Bán phần(của G-BI)
10.      
Trần Đình Trung
49B1 TCNH
 
1.650.000đ
Bán phần(của G-BI)
11.      
Trần Thị Hoài Nam
48B1 QTKD
0973444097
1.650.000đ
Toàn phần(của G-BI)
12.      
Nguyễn Văn Lâm
49B2 KHMT
 
1.650.000đ
Toàn phần(của G-BI)