Ngày 03 tháng 09 năm 2015, Hiệu trưởng Nhà trường đã ký ban hành công văn số 3110/ĐHV-ĐTLT về việc yêu cầu các khoa kiểm tra, rà soát và cung cấp thông tin về các hoạt động thực hành, thực tập, thực tế chuyên môn phục vụ cho nhu cầu đăng ký địa bàn thực hành, thực tập của sinh viên. Đến nay, một số khoa đã có báo cáo với Nhà trường (qua Trung tâm Đào tạo liên tục) về các nội dung nêu trên. Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Trung tâm Đào tạo liên tục nhận được công văn của khoa Kinh tế về việc đề nghị hỗ trợ liên hệ và bố trí địa điểm thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 53 các ngành thuộc khoa Kinh tế.

          Trên cơ sở đã kết nối với hệ thống các doanh nghiệp trước đó trên địa bàn thành phố Vinh, sau khi nhận được công văn, Trung tâm Đào tạo liên tục đã phân công cán bộ liên hệ, làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp trên địa bàn. Kết quả, đã có 12 công ty, doanh nghiệp, ngân hàng đồng ý tiếp nhận sinh viên các ngành thuộc khoa Kinh tế được thực tập tốt nghiệp cuối khóa (có bảng danh sách, số lượng chi tiết kèm theo).

          danh sach cac doanh nghiep tiep nhan sv thuc tap.doc