Nhà trường thông báo Danh sách học viên Khóa 22 thi bổ sung kết thúc học phần Triết học và Tiếng Anh cùng với Khóa 23 tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 14 và 15/11/2015 (Tuần 1) tại Nhà học B1 (chi tiết xem file đính kèm) cho những học viên đã đăng kí và tham dự học bổ sung đúng qui định. Các học viên thuộc khối Tự nhiên - Công nghệ được bố trí thi học phần Triết học vào tuần thi tiếp theo (các ngày 28 và 29/11/2015), học viên chú ý theo dõi để thực hiện.

            Đồng thời, Nhà trường thông báo danh sách các học viên Khóa 22 chưa hoàn thành hai học phần đề cập ở trên và chưa đăng kí học bổ sung. Nếu có gì sai, sót, học viên cần trực tiếp liên hệ Trung tâm Đảm bảo chất lượng (gặp cô Nguyễn Thị Thanh) để được giải quyết kịp thời.

            Lưu ý:

            - Học viên xem số báo danh, phòng thi cụ thể cho từng cá nhân trong tài khoản học viên.

            - Khi dự thi, học viên phải đeo phù hiệu (hoặc mang theo giấy tờ tùy thân).

            danh sach k22 hoc lai triet va tieng anh thi cung k23.xls

            danh sach k22 chua hoc triet va tieng anh.xls

Trung tâm Đảm bảo chất lượng