BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Tr­ường ĐH Vinh                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                -------˜-------                                                                       ----------˜----------
 
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CQ THEO NGUYỆN VỌNG 2 CỦA ĐH VINH 2009 

 

 

TT
Ngành học
Khối thi-mã ngành
Điểm sàn nhận đơn
xét tuyển
Điểm chuẩn Trúng tuyển
NV2
Ngày nhập học
(Sáng từ 7h
Chiều từ 14h)
 1.  
Cử nhân tiếng Anh
D1-751
18,0
18,5
Chiều 24/9/2009
 1.  
Cử nhân Toán
A-103
13,0
13,0
Chiều 25/9/2009
 1.  
Cử nhânToán Tin ứng dụng
A-109
13,0
13,0
Chiều 25/9/2009
 1.  
Cử nhân Tin
A-104
13,0
13,0
Chiều 25/9/2009
 1.  
Cử nhân Lý
A-105
13,0
13,0
Sáng 25/9/2009
 1.  
Cử nhân Hoá
A-202
13,0
13,0
Chiều 25/9/2009
 1.  
Cử nhân Sinh
B-302
14,0
14,5
Sáng 23/9/2009
 1.  
Cử nhân Quản trị Kinh doanh
A-400
16,0
16,5
Sáng 24/9/2009
 1.  
Cử nhân Kế toán
A-401
17,0
18,5
Chiều 24/9/2009
 1.  
Cử nhân Tài chính Ngân hàng
A-402
17,0
18,0
Sáng 24/9/2009
 1.  
Cử nhân Văn
C-604
14,0
16,0
Chiều 24/9/2009
 1.  
Cử nhân Sử
C-605
14,0
15,0
Chiều 23/9/2009
 1.  
Cử nhân Du lịch
C-606
15,5
16,5
Chiều 23/9/2009
 1.  
Cử nhân Công tác xã hội
C-607
18,0
18,0
Chiều 23/9/2009
 1.  
Cử nhân Luật
C-503
17,0
17,0
Sáng 23/9/2009
 1.  
Cử nhân Quản lý đất đai
A-205
13,0
13,0
Sáng 25/9/2009
 1.  
CN Qlý Tài nguyên Rừng-MT
B-307
14,0
14,0
Sáng 25/9/2009
 1.  
Kỹ sư Xây dựng
A-106
17,0
17,0
Sáng 26/9/2009
 1.  
Kỹ sư­ Điện tử viễn thông
A-108
15,0
15,5
Sáng 26/9/2009
 1.  
Kỹ sư­ Nông học
B-304
15,0
15,0
Chiều 26/9/2009
 1.  
Kỹ sư­ Hoá CN thực phẩm
A-204
14,0
15,0
Sáng 26/9/2009

 

 
- Giấy báo đã gửi bảo đảm phát nhanh đến từng thí sinh đến đường bưu điện
- Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo trường Đại học Vinh, 182 đường Lê Duẫn, TP Vinh, Nghệ An (ĐT: 0383.856394)
                                                                                                           HIỆU TR­ƯỞNG
                                                                                                         ( Đã ký)
 
                                                                                               
 
                                                                                   PGS.TS. NGƯT. Nguyễn Ngọc Hợi