»

Điểm chuẩn nguyện vọng 1 và xét tuyển nguyện vọng 2 của Trường Đại học Vinh kỳ thi tuyển sinh Đại học 2009.

Thứ năm - 05/05/2016 22:59

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học năm 2009  của Trường Đại học Vinh.  

Ngày 10 tháng 8 năm 2009 PGS-TS Nguyễn Ngọc Hợi, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ký văn bản công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2009. với nội dung chính như sau: 

- Điểm chuẩn qui định cho Khu vực 3, học sinh phổ thông; Các đối tư­ợng tiếp theo thấp hơn 1 điểm; khu vực tiếp theo thấp hơn 0,5 điểm.
- Điểm môn ngoại ngữ khối D1 lấy hệ số 2.
- Điểm năng khiếu khối T lấy hệ số 2; Sàn tổng 2 môn văn hoá bằng 5 trở lên.
- Điểm sàn môn năng khiếu khối M bằng 4 trở lên.
- Điểm nhận đào tạo theo địa chỉ bằng điểm:
          + Các ngành NV1 từ 17,0 trở lên nhận xét tuyển thấp hơn 1,5 điểm;
          + Các ngành NV1 từ 16,5 trở xuống nhận xét tuyển thấp hơn 1,0 điểm, nhưng tối thiểu phải bằng điểm sàn theo qui định của Bộ.

 
TT
Ngành học – Khối thi
Mã ngành
Điểm chuẩn NV1
Số
l­­ượng
Tuyển NV2
Điểm nhận
đơn xét
NV2
Ghi chú
 1.  
S­­ư phạm Toán-A
100
17,0
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
Sư­­ phạm Tin-A
101
13,0
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
Sư­­ phạm Lý-A
102
16,0
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
S­­ư phạm Hoá-A
201
16,0
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
Sư­­ phạm Sinh-B
301
17,0
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
Sư­­ phạm Thể dục-T
903
23,0
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
S­­ư phạm GDCT- GDQP-C
504
14,0
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
 S­­ư phạm GDCT-C
501
14,5
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
 Sư­­ phạm Văn-C
601
19,5
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
 Sư­­ phạm Sử-C
602
19,0
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
S­­ư phạm Địa-C
603
19,0
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
 Sư­­ phạm Tiếng Anh-D1
701
20,0
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
S­­ư phạm GDTH-M
901
15,0
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
Sư­­ phạm GDMN-M
902
14,5
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
Cử nhân Tiếng Anh-D1
751
18,0
30
18,0
Tuyển cả nư­­ớc từ khối D1
 1.  
Cử nhân Toán-A
103
13,0
61
13,0
Tuyển cả nư­­ớc từ khối A
 1.  
CN Toán Tin ứng dụng-A
109
13,0
60
13,0
Tuyển cả n­­ước từ khối A
 1.  
Cử nhân Tin-A
104
13,0
49
13,0
Tuyển cả n­­ước từ khối A
 1.  
Cử nhân Lý-A
105
13,0
69
13,0
Tuyển cả nư­­ớc từ khối A
 1.  
Cử nhân Hoá-A
202
13,0
62
13,0
Tuyển cả nư­­ớc từ khối A
 1.  
Cử nhân Sinh-B
302
14,0
37
14,0
Tuyển cả nư­­ớc từ khối B
 1.  
Cử nhân KH Môi tr­­ường-B
306
17,0
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
Cử nhân Quản trị KD-A
400
16,0
26
16,0
Tuyển cả n­­ước từ khối A
 1.  
Cử nhân Kế toán-A
401
17,0
40
17,0
Tuyển cả nư­­ớc từ khối A
 1.  
Cử nhân Tài chính NH-A
402
17,0
85
17,0
Tuyển cả n­­ước từ khối A
 1.  
Cử nhân Văn-C
604
14,0
37
14,0
Tuyển cả nư­­ớc từ khối C
 1.  
Cử nhân Sử-C
605
14,0
44
14,0
Tuyển cả n­­ước từ khối C
 1.  
Cử nhân Công tác xã hội-C
607
18,0
10
18,0
Tuyển cả nư­­ớc từ khối C
 1.  
Cử nhân Du lịch-C
606
15,5
11
15,5
Tuyển cả nư­­ớc từ khối C
 1.  
Cử nhân Luật-C
503
17,0
20
17,0
Tuyển cả nư­­ớc từ khối C
 1.  
Cử nhân Chính trị-Luật-C
502
16,0
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
Cử nhân Quản lý đất đai-A
205
Không tuyển
70
13,0
Tuyển cả nư­­ớc từ khối A
 1.  
CN QL Tài nguyên Rừng-MT-B
307
Không tuyển
70
14,0
Tuyển cả nư­­ớc từ khối B
 1.  
Kỹ sư­ Xây dựng-A
106
17,0
57
17,0
Tuyển cả nư­­ớc từ khối A
 1.  
Kỹ sư­­ Công nghệ thông tin-A
107
15,0
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
Kỹ sư­­ Điện tử viễn thông-A
108
15,0
10
15,0
Tuyển cả nư­­ớc từ khối A
 1.  
Kỹ sư­­ Nuôi trồng thuỷ sản-B
303
15,0
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
Kỹ sư­­ Nông học-B
304
15,0
25
15,0
Tuyển cả n­­ước từ khối B
 1.  
Kỹ s­ư KN&PTNT –B
305
15,0
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
Kỹ sư­ Hoá CN thực phẩm-A
204
14,0
10
14,0
Tuyển cả nư­­ớc từ khối A
 
- Nhận hồ sơ xét tuyển NV2 gửi về phòng đào tạo ĐH Vinh , 182 đư­­ờng Lê Duẩn, Tp. Vinh, Nghệ An
( ĐT: 0383856 394) qua đư­­ờng B­­ưu điện chuyển phát nhanh, hạn cuối cùng hết giờ giao dịch của b­­ưu điện ngày 10/9/2009.

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học năm 2009  của Trường Đại học Vinh.  

Ngày 10 tháng 8 năm 2009 PGS-TS Nguyễn Ngọc Hợi, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ký văn bản công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2009. với nội dung chính như sau: 

- Điểm chuẩn qui định cho Khu vực 3, học sinh phổ thông; Các đối tư­ợng tiếp theo thấp hơn 1 điểm; khu vực tiếp theo thấp hơn 0,5 điểm.
- Điểm môn ngoại ngữ khối D1 lấy hệ số 2.
- Điểm năng khiếu khối T lấy hệ số 2; Sàn tổng 2 môn văn hoá bằng 5 trở lên.
- Điểm sàn môn năng khiếu khối M bằng 4 trở lên.
- Điểm nhận đào tạo theo địa chỉ bằng điểm:
          + Các ngành NV1 từ 17,0 trở lên nhận xét tuyển thấp hơn 1,5 điểm;
          + Các ngành NV1 từ 16,5 trở xuống nhận xét tuyển thấp hơn 1,0 điểm, nhưng tối thiểu phải bằng điểm sàn theo qui định của Bộ.

 
TT
Ngành học – Khối thi
Mã ngành
Điểm chuẩn NV1
Số
l­­ượng
Tuyển NV2
Điểm nhận
đơn xét
NV2
Ghi chú
 1.  
S­­ư phạm Toán-A
100
17,0
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
Sư­­ phạm Tin-A
101
13,0
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
Sư­­ phạm Lý-A
102
16,0
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
S­­ư phạm Hoá-A
201
16,0
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
Sư­­ phạm Sinh-B
301
17,0
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
Sư­­ phạm Thể dục-T
903
23,0
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
S­­ư phạm GDCT- GDQP-C
504
14,0
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
 S­­ư phạm GDCT-C
501
14,5
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
 Sư­­ phạm Văn-C
601
19,5
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
 Sư­­ phạm Sử-C
602
19,0
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
S­­ư phạm Địa-C
603
19,0
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
 Sư­­ phạm Tiếng Anh-D1
701
20,0
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
S­­ư phạm GDTH-M
901
15,0
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
Sư­­ phạm GDMN-M
902
14,5
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
Cử nhân Tiếng Anh-D1
751
18,0
30
18,0
Tuyển cả nư­­ớc từ khối D1
 1.  
Cử nhân Toán-A
103
13,0
61
13,0
Tuyển cả nư­­ớc từ khối A
 1.  
CN Toán Tin ứng dụng-A
109
13,0
60
13,0
Tuyển cả n­­ước từ khối A
 1.  
Cử nhân Tin-A
104
13,0
49
13,0
Tuyển cả n­­ước từ khối A
 1.  
Cử nhân Lý-A
105
13,0
69
13,0
Tuyển cả nư­­ớc từ khối A
 1.  
Cử nhân Hoá-A
202
13,0
62
13,0
Tuyển cả nư­­ớc từ khối A
 1.  
Cử nhân Sinh-B
302
14,0
37
14,0
Tuyển cả nư­­ớc từ khối B
 1.  
Cử nhân KH Môi tr­­ường-B
306
17,0
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
Cử nhân Quản trị KD-A
400
16,0
26
16,0
Tuyển cả n­­ước từ khối A
 1.  
Cử nhân Kế toán-A
401
17,0
40
17,0
Tuyển cả nư­­ớc từ khối A
 1.  
Cử nhân Tài chính NH-A
402
17,0
85
17,0
Tuyển cả n­­ước từ khối A
 1.  
Cử nhân Văn-C
604
14,0
37
14,0
Tuyển cả nư­­ớc từ khối C
 1.  
Cử nhân Sử-C
605
14,0
44
14,0
Tuyển cả n­­ước từ khối C
 1.  
Cử nhân Công tác xã hội-C
607
18,0
10
18,0
Tuyển cả nư­­ớc từ khối C
 1.  
Cử nhân Du lịch-C
606
15,5
11
15,5
Tuyển cả nư­­ớc từ khối C
 1.  
Cử nhân Luật-C
503
17,0
20
17,0
Tuyển cả nư­­ớc từ khối C
 1.  
Cử nhân Chính trị-Luật-C
502
16,0
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
Cử nhân Quản lý đất đai-A
205
Không tuyển
70
13,0
Tuyển cả nư­­ớc từ khối A
 1.  
CN QL Tài nguyên Rừng-MT-B
307
Không tuyển
70
14,0
Tuyển cả nư­­ớc từ khối B
 1.  
Kỹ sư­ Xây dựng-A
106
17,0
57
17,0
Tuyển cả nư­­ớc từ khối A
 1.  
Kỹ sư­­ Công nghệ thông tin-A
107
15,0
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
Kỹ sư­­ Điện tử viễn thông-A
108
15,0
10
15,0
Tuyển cả nư­­ớc từ khối A
 1.  
Kỹ sư­­ Nuôi trồng thuỷ sản-B
303
15,0
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
Kỹ sư­­ Nông học-B
304
15,0
25
15,0
Tuyển cả n­­ước từ khối B
 1.  
Kỹ s­ư KN&PTNT –B
305
15,0
0
 
Không tuyển NV2
 1.  
Kỹ sư­ Hoá CN thực phẩm-A
204
14,0
10
14,0
Tuyển cả nư­­ớc từ khối A
 
- Nhận hồ sơ xét tuyển NV2 gửi về phòng đào tạo ĐH Vinh , 182 đư­­ờng Lê Duẩn, Tp. Vinh, Nghệ An
( ĐT: 0383856 394) qua đư­­ờng B­­ưu điện chuyển phát nhanh, hạn cuối cùng hết giờ giao dịch của b­­ưu điện ngày 10/9/2009.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin công nghệ Xem tin công nghệ
Đăng lúc: 01-03-2016 06:45:40 AM

Tin Bộ GD-DT

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 900

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 40418

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1045927

tin mới

Tin tổng hợp Xem tất cá các tin tổng hợp
Đăng lúc: 06-05-2016 11:30:35 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:30:12 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:29:56 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:29:37 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:29:16 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:27:38 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:27:17 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:18:43 PM
Thông tin bản quyền
  + Bản quyền thuộc Trường THPT Lương Văn Chánh
  + Đ/C: Huỳnh Văn Bánh , Quảng Ninh