BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2012

 

 
 
 
 
 
 
TT
Tên ngành
Khối
Điểm chuẩn năm 2012
Ghi chú
 
1
Sư phạm Toán học
A
16.5
 
 
2
Sư phạm Tin học
A
15.0
 
 
3
Sư phạm Vật lý
A
15.0
 
 
4
Sư Phạm Hoá học
A
15.0
 
 
5
Sư phạm Sinh học
B
15.0
 
 
6
Giáo dụcThể chất
T
23.0
Điểm môn Năng khiếu đã nhân hệ số 2; Điểm 2 môn văn hoá phải đạt từ 4.0 trở lên và không có môn nào bị điểm 0 
 
7
Giáo dục Quốc phòng - An ninh
A
15.0
 
 
B
15.0
 
 
C
15.0
 
 
8
Giáo dục Chính trị
C
15.0
 
 
9
Sư phạm Ngữ văn
C
17.0
 
 
10
Sư phạm Lịch sử
C
15.0
 
 
11
Sư phạm Địa lý
C
15.0
 
 
12
Giáo dục Mầm non
M
16.0
 
 
13
Quản lý Giáo dục
A
13.0
 
 
C
14.5
 
 
D1
13.5
Điểm môn Tiếng Anh không nhân hệ số
 
14
Công tác xã hội
C
14.5
 
 
15
Du lịch
C
14.5
 
 
D1
13.5
Điểm môn Tiếng Anh không nhân hệ số
 
16
Lịch sử
C
14.5
 
 
17
Văn học
C
14.5
 
 
18
Luật
A
14.0
 
 
A1
14.0
 
 
C
15.5
 
 
19
Giáo dục Tiểu học
A
15.0
 
 
C
15.5
 
 
D1
15.0
Điểm môn Tiếng Anh không nhân hệ số
 
20
Quản lý Tài nguyên và Môi trường
A
13.0
 
 
B
14.0
 
 
21
Khoa học Môi trường
B
14.5
 
 
22
Khuyến Nông
A
13.0
 
 
B
14.0
 
 
23
Nông nghiệp
A
13.0
 
 
B
14.0
 
 
24
Nuôi trồng Thuỷ sản
A
13.0
 
 
B
14.0
 
 
25
Sinh học
B
14.0
 
 
26
Kỹ thuật Điện tử truyền thông
A
13.0
 
 
A1
13.0
 
 
27
Sư phạm Tiếng Anh
D1
20.0
Điểm môn Tiếng Anh đã nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) phải đạt từ 13.5 trở lên
 
28
Công nghệ Thông tin
A
14.0
 
 
A1
14.0
 
 
29
Kỹ thuật Xây dựng
A
15.0
 
 
A1
15.0
 
 
30
Quản lý đất đai
A
13.0
 
 
B
14.0
 
 
31
Tài chính ngân hàng
A
15.0
 
 
A1
15.0
 
 
32
Kế toán
A
16.0
 
 
A1
16.0
 
 
33
Quản trị kinh doanh
A
14.5
 
 
A1
14.0
 
 
34
Công nghệ thực phẩm
A
14.0
 
 
35
Hoá học
A
13.0
 
 
36
Toán ứng dụng
A
13.0
 
 
37
Ngôn ngữ Anh
D1
18.0
Điểm môn Tiếng Anh đã nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) phải đạt từ 13.5 trở lên
 
38
Khoa học máy tính
A
13.0
 
 
39
Chính trị học
C
14.5
 
 
40
Toán học
A
13.0
 
 
41
Vật lý
A
13.0
 
 
42
Kỹ thuật Điện tử và tự động hóa
A
13.0
 
 
A1
13.0
 
 
43
Kinh tế đầu tư
A
14.0
 
 
A1
14.0
 
 
 
Nghệ An, ngày 10 tháng 8 năm 2012
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
PGS. TS. Đinh Xuân Khoa