Trong hai ngày 9 và 10/ 4/2009, Đoàn hỗ trợ tư vấn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo Giáo viên THPT trình độ Đại học đã làm việc với Trường Đại học Vinh. Trưởng đoàn là T.S Phạm Xuân Thanh, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, các thành viên của đoàn còn có 3 chuyên gia tư vấn và 1 chuyên viên của Dự án. Về phía Trường Đại học Vinh có PGS.TS Ngô Sỹ Tùng – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Th.S Mạnh Tuấn Hùng – Giám đốc Trung tâm đảm bảo chất lượng, đại diện các khoa đào tạo, các phòng ban, trung tâm liên quan.

   Tại các buổi làm việc, các khoa đào tạo đã báo cáo chi tiết về quá trình thực hiện Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo Giáo viên THPT, nêu lên những thuận lợi và những khó khăn mà các khoa gặp phải.. Các chuyên gia tư vấn đã góp ý cụ thể giúp giải quyết một số vướng mắc đặc biệt là thể thức của báo cáo và cách tổ chức hoạt động.