Bài hát được  thầy giáo, TS. Lê Thống Nhất viết vào năm 1991, nhân dịp k niệm 25 năm Khối Chuyên Toán (nay là Trường THPT Chuyên - Trường Đại học Vinh). Tác phẩm đã từng được sử dụng m nhạc hiệu buổi phát thanh của Trường Đại học Vinh.

  

Bài hát do Đội Văn nghệ xung kích của Trường Đại học Vinh thể hiện và được thu âm lại trong tháng 11/2015. Kính mời quý thầy cô giáo và các em sinh viên cùng thưởng thức.