Web.ĐTN: Học viện Thanh thiếu niên thông báo tuyển dụng 16 giảng viên các ngành học Xây dựng Đảng; Hành chính; Luật; Công tác xã hội; Tâm lý học; Tiếng Anh và Công tác Thanh niên.


 

Người đăng kí tuyển dụng giảng viên phải đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại các văn bản: Luật viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012; Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT ngày 06/06/2011 giữa Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục đào tạo; tốt nghiệp các trường đại học công lập, hệ chính quy tập trung.
 
 
Trong đó, số lượng cần tuyển dụng là 16 người, gồm có:
 
- Ngành Xây dựng Đảng: 03 người
 
- Ngành Hành chính: 03 người
 
- Ngành Luật: 02 người
 
- Ngành Công tác xã hội: 02 người
 
- Ngành Tâm lý học: 01 người
 
- Ngành tiếng Anh: 02 người
 
- Ngành Công tác Thanh niên:03 (tuyển ngành gần: Thạc sỹ Hành chính; Thạc sỹ Xã hội học; Cán bộ Đoàn cấp huyện trở lên có bằng thạc sỹ các ngành khoa học xã hội).
 
 
Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/05/2015.
 
Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính (phòng 201 nhà A, số 3 Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội).
 
Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức Hành chính – Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, điện thoại: 04 3259 5667.
 
 
Tải thông tin về quy định và hồ sơ tại đây.


 

Ban Biên tập