Thực hiện chương trình công tác năm học 2013 - 2014, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, ngày 23 tháng 2 năm 2014, Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh tổ chức trồng cây tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, tổ chức giao lưu thể thao giữa sinh viên khoa GDQP và đội TNXK, hội đồng Liên chi hội trưởng và thi hát Karaoke tháng thứ 5 cho sinh viên đang học học phần Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh Vinh. Sau đây là những hình ảnh của Hội Sinh viên trong ngày 23/2/2014.

Ngay từ sáng sớm, dưới sự hướng dẫn của liên chi hội sinh viên Khoa GDQP, các đại đội vinh viên đã ra quân làm vệ sinh trong khuôn viên ký túc xá và giảng đường