»

Hội nghị Đoàn – Hội triển khai chương trình công tác năm học 2014 – 2015, phát động Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Trường

Thứ sáu - 06/05/2016 05:29

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và Phong trào sinh viên, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn Trường, Ban Thư ký Hội sinh viên Trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội năm học 2013 – 2014, triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên (PTTN), công tác Hội và phong trào sinh viên (PTSV) năm học 2014 – 2015, phát động Đợt thi đua c

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và Phong trào sinh viên,  được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn Trường, Ban Thư ký Hội sinh viên Trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội năm học 2013 – 2014, triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên (PTTN), công tác Hội và phong trào sinh viên (PTSV) năm học 2014 – 2015, phát động Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Trường (1959 - 2014).
Trong năm học 2013 – 2014, công tác Đoàn và PTTN, công tác Hội và PTSV của Nhà trường đã thu được nhiều kết quả nổi bật. Các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng được nâng cao thông qua việc cải tiến nội dung và hình thức tổ chức. Hai phong trào lớn của Đoàn "Xung kích, tình nguyện và phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc"; "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" và các cuộc vận động của Hội: "Sinh viên 5 tốt", "Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh"... đã được Đoàn thanh niên, Hội sinh viên triển khai sâu rộng, có tác dụng cổ vũ, khuyến khích đoàn viên, hội viên thi đua học tập - NCKH và rèn luyện, góp phần cùng với Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2013 - 2014. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên thường xuyên chăm lo công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ở các cấp, tích cực đổi mới công tác quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá phong trào hoạt động, thi đua ở cơ sở. Nhiều phương thức và mô hình hoạt động có hiệu quả của Đoàn, Hội trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tiếp tục được phát huy và nhân rộng. Đoàn trường đã triển khai quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Đảng, nghị quyết đại hội Đoàn các cấp. Hưởng ứng “Năm Thanh niên tình nguyện”, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường đã triển khai thành công Chiến dịch tình nguyện hè năm 2014 với nhiều nội dung sáng tạo, hiệu quả, an toàn. Hoạt động tình nguyện của sinh viên Nhà trường không những góp phần vào hoạt động chung sức vì cộng đồng của đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên cả nước mà còn góp phần làm tăng uy tín và thương hiệu của Nhà trường trong nhân dân và xã hội.
            Tại hội nghị, TS. Nguyễn Anh Chương – Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Bí thư Đoàn trường đã triển khai chương trình công tác Đoàn và PTSV năm học 2014 - 2015 với các nhiệm vụ trọng tâm sau: 
Một là, ,tiếp tục triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; thực hiện các cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội”, "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo", phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm vững diễn biến tư tưởng trong đoàn viên, hội viên; phối hợp tốt với các khoa, phòng, ban chức năng trong Trường để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong học sinh, sinh viên, học viên.
Hai là, tăng cường các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Quan tâm, tăng cường chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của các chi đoàn cán bộ, phát huy vai trò của cán bộ trẻ, các chi đoàn học viên cao học trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo của Nhà trường, góp phần thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội.
Ba là, tiếp tục chỉ đạo và tổ chức theo chiều sâu các hoạt động tình nguyện, quân tâm đến các hoạt động tình nguyện tại chỗ trong đó chú trọng đến Cơ sở 2, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trường Thực hành Sư phạm. Đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, giao tiếp ứng xử, giáo dục ý thức bảo vệ của công trong học sinh, sinh viên... để góp phần xây dựng môi trường Nhà trường xanh - sạch - đẹp - thân thiện.
Bốn là, xây dựng các tiêu chí cụ thể và tăng cường các hoạt động rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ cho đoàn viên, hội viên, nhất là các kỹ năng mềm; tăng cường giáo dục ý thức lập thân, lập nghiệp, dám nghĩ, dám làm, tạo dựng tương lai và công việc cho bản thân ngay từ khi đang ngồi trên ghế Nhà trường; tạo phong cách học tập, làm việc chuyên nghiệp, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc và nhân dân giao phó, chuẩn bị để hội nhập tốt.
Năm là, tăng cường nghiên cứu xây dựng, triển khai và nhân rộng các mô hình hoạt động Đoàn – Hội phù hợp với đào tạo theo hệ thống tín chỉ và mang đặc trưng riêng của sinh viên trường Đại học Vinh, trong đó tập trung các hoạt động về học thuật, nghiên cứu khoa học, sáng tạo trẻ của sinh viên.
Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn, Hội đẩy mạnh Đợt thi đua cao điểm chào mừng 55 năm thành lập Trường (1959 - 2014) nhằm ôn lại chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển, truyền thống học sinh, sinh viên, học viên của Nhà trường; đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trong ngày hội thành lập Trường. Tập trung vào các nội dung sau:
Thứ nhất, tổ chức Lễ phát động và đẩy mạnh Đợt thi đua cao điểm “55 ngày đêm hướng về ngày hội lớn”. Đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên toàn trường thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, nghiêm chỉnh chấp hành nếp sống văn hóa, nề nếp học tập, sinh hoạt, tạo không khí phấn khởi, lập nhiều thành tích ngay từ đầu năm học mới. Sinh viên khóa 55 tham gia nghiêm túc “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm học 2014 - 2015. Các liên chi đoàn, liên chi hội, chi đoàn, chi hội khẩn trương tổ chức đại hội, hội nghị đầu năm gắn với việc tổ chức cho đoàn viên, hội viên tìm hiểu truyền thống vẻ vang 55 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường, từ đó nâng cao trách nhiệm của đoàn viên, hội viên với việc vun đắp truyền thống, chung sức xây dựng Nhà trường trong giai đoạn hiện nay.
Thứ hai, tổ chức ngày hội “Mãi mãi tự hào” trong đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, học viên với các hoạt động: Diễn đàn “Nâng cao năng lực học ngoại ngữ cho ĐVTN”, Hội diễn văn nghệ “Mãi mãi tự hào Trường Vinh”, chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ đón nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, gặp mặt truyền thống và khai giảng khóa đào tạo thứ 55,chào tân sinh viên khóa 55, Thi sáng tác thơ, văn “Viết về Trường Vinh”, phát hành Tập san “Tuổi trẻ Trường Đại học Vinh”, Liên hoan nhạc trẻ sinh viên.v.v… Ngoài ra, các Liên chi đoàn, Liên chi hội, chi đoàn, chi hội căn cứ vào điều kiện của đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động VHVN - TDTT, học tập - NCKH, tạo không khí thi đua phấn khởi, sôi nổi của đoàn viên, hội viên trong ngày hội thành lập Trường.


          TS. Nguyễn Anh Chương - Bí thư Đoàn trường triển khai nhiệm vụ năm học (Ảnh: Minh Giang) 

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Minh Giang)
                                                                                    Anh Chương
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin công nghệ Xem tin công nghệ
Đăng lúc: 01-03-2016 06:45:40 AM

Tin Bộ GD-DT

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 2790

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 71033

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1608611

Liên kết quảng cáo

https://phuot247.vn/ | mũ yohe

tin mới

Tin tổng hợp Xem tất cá các tin tổng hợp
Đăng lúc: 06-05-2016 11:30:35 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:30:12 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:29:56 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:29:37 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:29:16 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:27:38 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:27:17 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:18:43 PM
Thông tin bản quyền
    + Bản quyền thuộc Trường THPT Lương Văn Chánh
    + Đ/C: Huỳnh Văn Bánh , Quảng Ninh