Thực hiện chương trình công tác năm học, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, ngày 20 tháng 9 năm 2013, Ban Thường vụ Đoàn Trường, Ban Thư ký Hội sinh viên Trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội năm học 2012 - 2013, triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên (PTTN), công tác Hội và phong trào sinh viên (PTSV) năm học 2013 - 2014. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn nghệ An; Dương Hoàng Vũ - Ủy viên BTK Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh; Phạm Tuấn Vinh - Phó bí thư Tỉnh đoàn cùng các đồng chí đại diện các ban chuyên môn Tỉnh đoàn. Về phía Nhà trường có: PGS. TS. NGƯT Phạm Minh Hùng - Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Nhà trường; PGS. TS Ngô Đình Phương - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó hiệu trưởng cùng các thầy cô giáo đại diện cho các phòng ban chức và hơn 500 cán bộ Đoàn - Hội toàn trường tham dự.
 
TS.Nguyễn Anh Chương - Bí thư Đoàn trường triển khai nội dung Hội nghị (Ảnh: Minh Giang)
 
 
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Minh Giang)
 
          Sau khi TS. Nguyễn Anh Chương - Đảng ủy viên, Ủy viên BTV Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn trường, báo cáo kết quả chủ yếu của công tác Đoàn - Hội trong năm học 2012 - 2013, trình bày chương trình công tác Đoàn và PTTN, công tác Hội và PTSV năm học 2013 - 2014, đồng chí Nguyễn Đình Hùng và PGS. TS. NGƯT Phạm Minh Hùng đã phát biểu chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh mấy điểm:
          Thứ nhất, năm học 2012-2013, công tác Đoàn và PTTN, công tác Hội và PTSV toàn Trường đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng được nâng cao thông qua việc cải tiến nội dung và hình thức. Hai phong trào lớn của Đoàn "Xung kích, tình nguyện và phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc"; "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" và các cuộc vận động của Hội: "Sinh viên 5 tốt", "Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh"... đã được Đoàn thanh niên, Hội sinh viên triển khai sâu rộng, có tác dụng cổ vũ, khuyến khích đoàn viên, hội viên thi đua học tập - NCKH và rèn luyện, góp phần cùng với Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2012-2013
          Thứ hai, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên thường xuyên chăm lo công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ở các cấp, tích cực đổi mới công tác quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá phong trào hoạt động, thi đua ở cơ sở. Nhiều phương thức và mô hình hoạt động có hiệu quả của Đoàn, Hội trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tiếp tục được phát huy và nhân rộng. Đoàn trường đã triển khai quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Đảng, nghị quyết đại hội Đoàn các cấp. Hội sinh viên Trường đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 - 2015.     
          Thứ ba, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường đã tổ chức thành công Chiến dịch tình nguyện hè năm 2013. Các hoạt động tình nguyện của sinh viên Nhà trường không những đã góp phần vào hoạt động chung sức vì cộng đồng của sinh viên đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên cả nước mà còn góp phần làm tăng uy tín và thương hiệu của Nhà trường trong nhân dân và xã hội.
          Thứ tư, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên còn tồn tại một số hạn chế: chất lượng công tác tổ chức và kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội ở cơ sở chưa đồng đều, chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chi hội chưa cao;  vẫn còn một bộ phận đoàn viên, thanh niên, sinh viên chưa nỗ lực phấn đấu rèn luyện, học tập, chưa có ý thức tự quản, ý thức bảo vệ tài sản công, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa; công tác nắm bắt tình hình, cung cấp, khai thông thông tin cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong việc chấp hành, thực hiện các chủ trương, chính sách, nội quy, quy chế học tập, rèn luyện còn hạn chế.
            Tại hội nghị lần này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường cũng yêu cầu Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Nhà trường cần tập trung thực hiện một số vấn đề sau:   
          Một là, tiếp tục chỉ đạo và chú trọng triển khai thực hiện sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội”, "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo", phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm vững diễn biến tư tưởng trong đoàn viên, hội viên; phối hợp tốt với các khoa, phòng, ban chức năng trong Trường để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong học sinh, sinh viên, học viên.
          Hai là, tăng cường các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Quan tâm, tăng cường chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của các chi đoàn cán bộ, phát huy vai trò của cán bộ trẻ, các chi đoàn học viên cao học trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo của Nhà trường, góp phần thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội.
          Ba là, tiếp tục chỉ đạo và tổ chức theo chiều sâu các hoạt động tình nguyện, quân tâm đến các hoạt động tình nguyện tại chỗ trong đó chú trọng đến Cơ sở 2, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trường Mầm non - Thực hành. Đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, giáo dục ý thức bảo vệ của công trong học sinh, sinh viên... để góp phần xây dựng môi trường Nhà trường Xanh - Sạch - Đẹp - Thân thiện.
           Bốn là, xây dựng các tiêu chí cụ thể và tăng cường các hoạt động rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ cho đoàn viên, hội viên, nhất là các kỹ năng mềm; tăng cường giáo dục ý thức lập thân, lập nghiệp, dám nghĩ, dám làm, tạo dựng tương lai và công việc cho bản thân ngay từ khi đang ngồi trên ghế Nhà trường; tạo phong cách học tập, làm việc chuyên nghiệp, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc và nhân dân giao phó, chuẩn bị để hội nhập tốt.
          Năm là, tăng cường nghiên cứu xây dựng, triển khai và nhân rộng các mô hình hoạt động Đoàn - Hội phù hợp với đào tạo theo hệ thống tín chỉ và mang đặc trưng riêng của sinh viên trường Đại học Vinh, trong đó tập trung các hoạt động về học thuật, nghiên cứu khoa học, sáng tạo trẻ của sinh viên.
 
 
PGS.TS.NGƯT Phạm Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Nhà trường phát biểu (Ảnh: Minh Giang)
 

                                                                               Anh Chương