Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh niên năm học 2010 - 2011, được sự nhất trí của Đảng uỷ và Ban Chủ nhiệm khoa, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Liên chi hội sinh viên khoa Xây dựng tổ chức Hội thi thiết kế mô hình nhà khoa Xây dựng năm 2012 để chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Xây dựng (2002 - 2012), chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Từ mục đích tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên khoa Xây dựng về lĩnh vực nghiên cứu thiết kế, đẩy mạnh phong trào thi đua trong học tập sáng tạo, tạo mối giao lưu, đoàn kết, gắn bó trong sinh viên khoa Xây dựng nói chung,sinh viên trường Đại học Vinh nói riêng. hội thi đã được tổ chức sáng tạo, an toàn và tiết kiệm, giữ gìn kỷ luật, đoàn kết, phát huy tinh thần cao thượng. Sau 15 ngày làm việc hăng say và hiệu quả các đội tham gia đã mạng tới cho hội thi những sản phẩm mang tính thẩm mỹ cao,những ý tưởng độc đáo,những sản phẩm mang đầy phong cách sinh viên xây dựng,sự đoàn kết giữa các thành viên trong nhóm đã được phát huy. Với sự tham gia chấm thi của các thầy giáo: Trần ngọc Long,Phạm hồng Sơn,Nguyễn hữu Cường và một số thầy giáo khác trong khoa.Sau một giờ làm việc nghiêm túc,công bằng ban giám khảo đã chọn ra được những sản phẩm tiêu biểu,sứng đáng với các danh hiệu nhất,nhì và ba. -Giải nhất: sinh viên lớp 51k2 do bạn Toàn làm nhóm trưởng -Giải nhì : sinh viên lớp 51k3 do bạn Nhân làm nhóm trưởng -Đồng giải ba: sinh viên lớp 51k5 do bạn Hồng làm nhóm trưởng sinh viên lớp 50k3 do bạn Đông làm nhóm trưởng -Hai giải phong cách : Sinh viên lớp 52k1 do bạn Tùng làm nhóm trưởng Sinh viên lớp 51k4 do bạn Chuyên làm nhóm trưởng Những nỗ lực tìm tòi,học hỏi,tinh thần giao lưu cao thượng của các bạn sinh viên khoa xây dựng.những sự quan tâm,chỉ bảo của các giáo viên trong khoa đã mang lại cho hội thi “thiết kế mô hình nhà sinh viên khoa xây dựng” một cuộc thi thành công,bổ ích.chúng ta rất mong chờ những sân chơi sáng tạo và đầy thiết thực như thế này càng nhiều hơn nữa,mong rằng những hội thi sau càng nhiều sinh viên tham gia để phong trào sinh viên khoa xây dựng ngày càng mạnh.

Một số mô hình nhà do sinh viên Khoa Xây dựng thiết kế: