Sau hai buổi thăm lớp, dự giờ và tìm hiểu về Trường Đại học Vinh của các thành viên trong đoàn công tác của Trường Đại học Nakhon Phanom – Thái Lan, công tác giảng dạy, tổ chức đào tạo cũng như trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy tại Trường Đại học Vinh được Đoàn đánh giá cao và mong muốn hợp tác với Trường Đại học Vinh không chỉ về lĩnh vực đào tạo mà còn các lĩnh vực nghiên cứu và trao đổi cán bộ và sinh viên.

              Vào hồi 14 giờ 00 ngày 19 tháng 02 năm 2008, lãnh đạo hai trường đã gặp gỡ và bàn bạc kế hoạch hợp tác với sự có mặt của trưởng các đơn vị liên quan đến công tác đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế của Trường Đại học Vinh. Buổi làm việc giữa lãnh đạo của hai trường diễn ra sôi nổi và hiệu quả. Hai bên đối tác đã thống nhất quan điểm về công tác đào tạo sinh viên trong chương trình đào tạo bán phần, đào tạo cán bộ giảng dạy cho giảng viên Trường Đại học Nakhon Phanom đặc biệt là đào tạo giảng viên giảng dạy môn toán. Bên cạnh đó, hai trường đã kí kết thực hiện công trình nghiên cứu về tương đồng văn hoá giữa hai dân tộc Việt – Thái thuộc tiểu vùng sông Mê-Kông, cùng nhau tổ chức các buổi hội thảo chuyên ngành và xuất bản các ấn phẩm khoa học. Trong kế hoạch dài hạn của Thoả thuận, Trường Đại học Vinh sẽ gửi các giáo sư đầu ngành của các chuyên ngành Toán học sang Thái Lan để giúp cho Trường Đại học Nakhon Phanom đào tạo sinh viên và giáo viên giảng dạy môn Toán. Sau hai giờ bàn bạc cụ thể, hai trường đã kí kết bản thoả thuận hợp tác được thực hiện trong vòng 5 năm.

             Thoả thuận hợp tác giữa hai Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Nakhon Phanom – Thái Lan là một thành công trong năm mới Mậu Tý, là thành quả của chiến lược hợp tác quốc tế đúng đắn và chất lượng đào tạo của Trường Đại học Vinh. Thoả thuận cũng phần nào khẳng định vị thế của Trường Đại học Vinh trên trường quốc tế.