ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH               Nghệ An, ngày 24 tháng 3  năm 2013
                             *
 
HƯỚNG DẪN
Làm bài thu hoạch lớp đối tượng kết nạp Đảng
 
            I. NỘI DUNG CÂU HỎI
            1. Từ khi ra đời tới nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại. Hãy khái quát các thắng lợi vĩ đại trong 83 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam?
            2. Trình bày hệ thống chính trị của nước ta và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam?
            3. Điều lệ Đảng được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (năm 2011) của Đảng Cộng sản Việt Nam đã quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên như thế nào?
            4. Vì sao cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay? Anh/chị hãy nêu chủ đề và nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề đó năm 2013.
            5. Anh/chị cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam?
            6. Anh/chị hãy đưa ra những đề xuất, ý tưởng hoặc những ý kiến mà bản thân muốn trình bày với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường để lãnh đạo, quản lý và điều hành tốt hơn nữa quá trình học tập, công tác và rèn luyện của bản thân.
 
            II. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY
            1. Bài viết tay trên một mặt giấy A4, đóng thành tập.
            2. Trang bìa yêu cầu ghi rõ:
            + Đảng bộ tỉnh Nghệ An (dòng trên), Đảng bộ Trường Đại học Vinh (dòng dưới), phần trên của bìa.
            + Bài thu hoạch Lớp đối tượng kết nạp Đảng, phần giữa.
            + Họ và tên, ngày/tháng/năm sinh, quê quán, lớp, khoa, phòng, ban, trung tâm, trạm..., phần dưới của bìa.
 
            III. THỜI GIAN NỘP BÀI
            - Các học viên hoặc đại diện lớp/khoa/phòng/ban/trung tâm/trạm nộp bài thu hoạch tại Văn phòng Đoàn trường.
            - Thời gian: chậm nhất là 17h00', chiều thứ Sáu ngày 29/3/2013.
            - Nhận chứng chỉ giữa tháng 4/2013 tại Văn phòng Đoàn trường.