Thông tin chi tiết dưới file đính kèm sau đây: 

Hướng dẫn về việcthực hiện miễn,giảm học phí đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Vinh.pdf

Nghị_đinh_74-2013-NĐCP_142409163101.PDF

Thong_Tu_20-2014TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH_142409163112.pdf