Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Vinh và Trường Đại học South Florida (Hoa Kỳ), từ ngày 19 đến 31 tháng 7 năm 2015, đoàn công tác của Trường Đại học South Florida gồm 2 giáo sư và 10 sinh viên sẽ sang thăm và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa tại Trường Đại học Vinh. Trường Đại học South Florida mời 10 sinh viên của Trường Đại học Vinh cùng tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa. Các hoạt động bao gồm: Tham dự các bài giảng về văn hóa, xã hội học so sánh, năng lượng bền vững; Thực hiện các đề tài nghiên cứu chung; Tham quan các bảo tàng, danh lam thắng cảnh tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình; Tham gia các hoạt động tình nguyện. Tên của Chương trình là USF in Vietnam: Society, Energy & Humanity. Kế hoạch đợt giao lưu như sau:

- Ngày 18/07/2015: 10 sinh viên đã được lựa chọn từ các khoa chuẩn bị đầy đủ tư trang, đến KTX số 4, Trường Đại học Vinh nhận phòng để chuẩn bị đón đoàn.

- Ngày 19/07/2015: Đoàn đến Trường Đại học Vinh.

- Từ ngày 20/07/2015 đến 24/07/2015: Sinh viên hai trường sẽ giao lưu, trao đổi văn hóa, tham gia các bài giảng về văn hóa, xã hội học so sánh và năng lượng bền vững tại Trường Đại học Vinh.

- Từ 25/07/2015 đến 26/07/2015: Tham quan Phong Nha Kẻ Bàng.

- Từ 27/07/2015 đến 31/07/2015: Sinh viên hai trường tiếp tục giao lưu, trao đổi văn hóa, tham gia các bài giảng về văn hóa, xã hội học so sánh và năng lượng bền vững tại Trường Đại học Vinh.

Lưu ý: Sinh viên ĐH Vinh cần  nghiên cứu kỹ Thông tin về các môn học, trên cơ sở đó vào Internet tìm đọc các sách và tài liệu tổng quan để có kiến thức về các môn học sẽ được học trong Chương trình.

Địa chỉ liên lạc ở ĐH Vinh:

a) Đinh Phan Khôi, Trưởng phòng KH&HTQT, DĐ: 0913.509075, email: khoidp@vinhuni.edu.vn

b) Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng phòng KH&HTQT, DĐ: 0988.607711, email:  nguyenhaidhv@gmail.com