BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số: 2754/KH-ĐHV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nghệ An, ngày 1 tháng 10 năm 2012
 

 

                                                                  
KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ khai giảng khoá 53 và tuyên dương sinh viên xuất sắc,
sinh viên giỏi năm học 2011 - 2012
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 
            Thực hiện chương trình công tác năm học 2012 - 2013, Nhà trường quyết định tổ chức Lễ khai giảng khoá đào tạo thứ 53 và tuyên dương sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi năm học 2011 - 2012. Để buổi lễ được tổ chức trang trọng, gây ấn tượng tốt đẹp, cổ vũ cán bộ công chức và học sinh, sinh viên trong toàn trường nỗ lực trong giảng dạy, công tác, học tập và rèn luyện, tiếp tục xây dựng Trường đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức buổi lễ như sau:
            I. Mục đích, yêu cầu
            - Lễ khai giảng khóa đào tạo thứ 53 và tuyên dương sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi năm học 2011 - 2012 là lễ quan trọng trong năm học, được tổ chức nhằm tạo không khí phấn khởi cho sinh viên khóa 53 bước vào khóa học mới, cỗ vũ động viên phong trào học tập, rèn luyện của sinh viên toàn trường.
            - Lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, gây ấn tượng sâu sắc, an toàn, tiết kiệm, với sự tham gia của toàn thể sinh viên khóa 53 và sinh viên xuất sắc năm học 2011 - 2012.
            II. Nội dung
            - Khai giảng khoá đào tạo thứ 53 của Nhà trường.
            - Tuyên dương sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi năm học 2011 - 2012.
            - Trao học bổng tài trợ của các tổ chức, cá nhân cho học sinh, sinh viên.
            III. Thời gian và địa điểm
            - Thời gian: Từ 19h00', ngày 15 tháng 10 năm 2012 (tối thứ Hai).
            - Địa điểm: Tại Sân khấu A4.
            IV. Thành phần dự lễ
            1. Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh, Bí thư các Đảng bộ bộ phận, Bí thư các Chi bộ, Trưởng, Phó các đơn vị trong trường.
            2. Sinh viên khoá 53, sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc năm học 2011 - 2012 và sinh viên được nhận học bổng (sinh viên đạt danh hiệu sinh viên giỏi năm học 2011 - 2012 không tham gia buổi lễ).
            V. Tổ chức thực hiện
            Nhà trường giao cho các đơn vị chuẩn bị cho buổi lễ như sau:
            1. Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên
            - Tổ chức Lễ báo công cho đại biểu sinh viên khoá 53, sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi tại Quảng trường Hồ Chí Minh vào sáng ngày 15/10/2012. (Trợ lý QLSV thông báo cho lớp trưởng các lớp, bí thư các chi đoàn khoá 53, sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc tập trung tại Quảng trường Hồ Chí Minh vào 6h30', ngày 15/10/2011 để dự lễ. Yêu cầu mặc đồng phục).
            - Phối hợp và chỉ đạo toàn bộ chương trình buổi lễ.
            - Trang trí sân khấu; làm công tác tuyên truyền; làm biển tên các khoa; bố trí vị trí chỗ ngồi cho đại biểu và sinh viên; Chuẩn bị lễ tuyên thệ của sinh viên vào trường.
            - Phối hợp với phòng Quản trị chuẩn bị âm thanh, ánh sáng phục vụ buổi lễ.
            - Chuẩn bị hồ sơ, quyết định, tràng hoa, giấy khen, phần thưởng cho các danh hiệu sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi.
            - Làm Quyết định cấp học bổng tài trợ cho sinh viên (nếu có).
            - Chọn sinh viên phát biểu tại buổi lễ và duyệt bài phát biểu của sinh viên; Chuẩn bị đội tuyên thệ của sinh viên tại Lễ khai giảng.
            - Xây dựng kế hoạch kinh phí để tổ chức buổi lễ và tuyên dương sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi năm học 2011 - 2012.
            2. Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên
            - Chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ.
            - Làm chương trình trình diễn máy tính.
            - Phối hợp với Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Xây dựng, Khoa Điện tử viễn thông điều động sinh viên và Đội Thanh niên xung kích phục vụ cho buổi lễ.
            3. Phòng Quản trị
            - Bố trí âm thanh, ánh sáng phục vụ cho buổi lễ.
            - Bố trí ghế ngồi cho đại biểu và sinh viên dự lễ (dự kiến 5.000 chỗ ngồi).
            - Bố trí bàn, ghế cho đại biểu, khách mời; bố trí nguồn điện, ánh sáng, đèn trang trí; mở các phòng học, nhà vệ sinh cần thiết.
            - Cử cán bộ trực điện.
            - Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau buổi lễ.
            - Phối hợp với Trung tâm Thể dục Thể thao chuẩn bị phương án tổ chức Lễ khai giảng trong Nhà thi đấu Thể dục Thể thao (nếu trời mưa).
            4. Phòng Hành chính Tổng hợp
            - Chuẩn bị nước uống, hoa trang trí, hoa tặng, khăn trải bàn đại biểu.
            - Chuẩn bị bài phát biểu của Hiệu trưởng.
            - Mời các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin cho buổi lễ.
            - Mời đại biểu ngoài trường tham dự buổi lễ gồm: Đại diện các Ban Tuyên giáo, Dân vận Tỉnh uỷ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn, các doanh nghiệp tài trợ học bổng và tặng quà cho sinh viên.
            5. Phòng Đào tạo: Phối hợp phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên chuẩn bị tốt nội dung tuyên dương sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi.
            6. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Cấp phát kinh phí cho các hoạt động sau khi được Ban Giám hiệu Nhà trường duyệt và hướng dẫn làm các thủ tục thanh toán.
            7. Phòng Bảo vệ: Tăng cường cán bộ làm công tác an ninh, bảo vệ cho buổi lễ và trong toàn khu vực trường; Mời đại diện của Phòng PA83, Công an tỉnh Nghệ An, Công an phường Bến Thuỷ phối hợp bảo vệ cho buổi lễ.
            8. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp:
            - Nắm danh sách những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tìm kiếm các doanh nghiệp, các nhà tài trợ tặng học bổng cho sinh viên.
            - Phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp làm giấy mời các doanh nghiệp, các nhà tài trợ đến dự buổi lễ.
            8. Các khoa đào tạo
            - Quán triệt, chỉ đạo, quản lý tốt để sinh viên khoá 53, sinh viên xuất sắc thực hiện tốt việc mặc đồng phục, tham gia buổi lễ từ đầu đến cuối, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nếp sống văn hóa trong học sinh, sinh viên.
          - Hoàn thành điểm năm học 2011 - 2012. Xét các danh hiệu sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi gửi về Trường (qua Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên) trước ngày 5/10/2012. Hồ sơ được thực hiện theo công văn số: 2598/ĐHV-CTCTHSSV ngày 18/9/2012 về việc xét danh hiệu sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi năm học 2011 - 2012.
            - Thông báo cho sinh viên xuất sắc năm học 2011 - 2012 tham gia tập huấn và chuẩn bị vào lúc 17h00', ngày 12/10/2012 (chiều thứ Sáu) tại Phòng họp A, nhà A0.
            - Chủ trì tổ chức trao danh hiệu sinh viên giỏi cho sinh viên của khoa (nên kết hợp với việc tổ chức chuyên đề của khoa cho sinh viên khoá 53, hội nghị học tốt...).
 

 

Nơi nhận:                                                     
- Đảng ủy, Ban Giám hiệu;
- Công đoàn, ĐTN, HSV, HCCB;
- Các đơn vị trong trường;
- Lưu HCTH, CTCT HSSV.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
PGS.TS. Đinh Xuân Khoa