Căn cứ Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 12/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo giáo viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề giai đoạn 2010 - 2016";

            Căn cứ Quyết định số 1944/QĐ-BGDĐT ngày 12/6/2015 Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu đào tao văn bằng 2 giáo viên GDQP-AN

            Thực hiện thông báo số 2491/TB-ĐHV ngày 20/7/2015 của Trường Đại học Vinh về việc tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 giáo viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2015;

            Trường Đại học Vinh thông báo Kế hoạch tập trung và kiểm tra đầu vào cho các thí sinh nạp hồ sơ đăng ký đào tạo văn bằng 2 Giáo viên Giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2015 qua kiểm tra hồ sơ đã đủ điều kiện để dự tuyển như sau:

            1. Lịch tập trung

 

TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

1

Đón tiếp sinh thí sinh đến dự tuyển

14 giờ 00

ngày 21/9/2015

Trung tâm GDQP-AN

Cơ sở 2 (Nghi Ân, TP.Vinh)

2

Định hướng một số nội dung kiểm tra đầu vào để thí sinh nghiên cứu

Ngày 22, 23/9/2015

Trung tâm GDQP-AN

Cơ sở 2 (Nghi Ân, TP.Vinh)

3

Kiểm tra đánh giá đầu vào

24/9/2015

Trung tâm GDQP-AN

Cơ sở 2 (Nghi Ân, TP.Vinh)

4

Ra quyết định trúng tuyển, gọi nhập học

25/9/2015

 

5

Tổ chức nhập học cho sinh viên trúng tuyển

26/9/2015

Trung tâm GDQP-AN

Cơ sở 2 (Nghi Ân, TP.Vinh)

 

            2. Một số quy định đối với thí sinh

            - Thí sinh đến tập trung mang theo bằng tốt nghiệp Đại học, Chứng chỉ đào tạo Giáo viên GDQP- AN ngắn hạn (đối với những thí sinh không phải tốt nghiệp cử nhân ghép môn GDQP-AN). Công văn cử đi học của các Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc các Trường nếu chưa có trong hồ sơ.

            - Thí sinh đến dự tuyển sẽ ăn ở tập trung tại Trung tâm GDQP-AN Vinh (địa chỉ: xã Nghi Ân, thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An, cách ngã 3 Sân bay Vinh 3km, hướng đi Cửa Lò). Sau khi có kết quả kiểm tra đánh giá đầu vào, đối với những thí sinh đủ điều kiện nhà trường sẽ ra quyết định trúng tuyển và tổ chức nhập học ngay.

            Dự kiến thời gian tập trung đến 30 tháng 10 năm 2015, thí sinh và các cơ quan cử thí sinh đi học cần bố trí, sắp xếp kế hoạch phù hợp.

            Nhà trường thông báo cho toàn thể thí sinh và các cơ quan, đơn vị cử Giáo viên đi đào tạo văn bằng 2 GDQP-AN biết để thực hiện.

Phòng Đào tạo