Thực hiện Kế hoạch số 302/KH-ĐHV ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Nhà trường về công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học hưởng ứng “Năm An toàn giao thông 2012”, Trường Đại học Vinh (Trung tâm hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp chủ trì) phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An và Honda Việt Nam triển khai chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông, văn hóa giao thông, hướng dẫn kỹ năng lái xe và tổ chức Hội thi lái xe an toàn cho học sinh, sinh viên nhà trường, kế hoạch như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông, văn hóa tham gia giao thông trong học sinh, sinh viên (HSSV) của nhà trường; làm cho HSSV gương mẫu, tự giác chấp hành luật giao thông và pháp lệnh về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
- Tăng cường các hoạt động nâng cao nhận thức của HSSV về chương trình hành động “Năm An toàn giao thông 2012” và tạo sự đồng thuận trong toàn trường đối với các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
- Phát huy vai trò của HSSV trong việc thực hiện an toàn giao thông; ngăn chặn, đẩy lùi các vi phạm về giao thông trong HSSV, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an toàn giao thông;
2. Yêu cầu:
- Thông qua chương trình, HSSV được trang bị những kiến thức cần thiết và bổ ích về luật giao thông, pháp lệnh về an toàn giao thông; từ đó tự giác và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật giao thông và gương mẫu thực hiện tham gia giao thông có văn hóa.
- Đa dạng hóa các hình thức giáo dục về an toàn giao thông cho HSSV thông qua việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động tập thể, rèn luyện kỹ năng lái xe an toàn, nâng cao ý thức và văn hóa tham gia giao thông, tổ chức có hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường.
- Chương trình tổ chức bài bản, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm, huy động các nguồn lực, xã hội hóa công tác giáo dục an toàn giao thông cho HSSV.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Nội dung
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong HSSV về Luật Giao thông, Pháp lệnh về an toàn giao thông;
- Quán triệt cho HSSV về văn hóa tham gia giao thông;
- Hướng dẫn HSSV kỹ năng điều khiển xe an toàn, cách khắc phục một số sự cố khi lái xe;
- Tổ chức Hội thi Lái xe an toàn cho HSSV;
- Diễu hành hưởng ứng "Năm An toàn giao thông 2012";
- Tổ chức đào tạo cấp giấy phép lái xe cho các HSSV chưa có bằng lái, hướng tới mục tiêu phổ cập bằng lái xe máy cho HSSV đủ tiêu chuẩn.
2. Hình thức tổ chức
- Phần lý thuyết: Các lớp học tập trung tại Hội trường A với số lượng 500 HSSV/lớp. Ngoài việc học các kiến thức về an toàn giao thông, văn hóa tham gia giao thông và kỹ năng điều khiển xe an toàn, HSSV còn được tham gia các hoạt động vui chơi lý thú và bổ ích liên quan đến các chủ đề về giao thông và được nhận các tặng phẩm như mũ bảo hiểm, sách về kỹ năng điều khiển xe an toàn, sách về Luật giao thông; HSSV được cấp vé giảm giá khi mua xe máy tại các cửa hàng của Honda trên toàn quốc.
- Phần thực hành: Học sinh, sinh viên được trực tiếp hướng dẫn về điều khiển xe an toàn, cách khắc phục một số sự cố khi lái xe và được tham gia Hội thi lái xe an toàn tại khuôn viên nhà trường.
 
III. GIẢNG VIÊNVÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
1. Giảng viên
Giảng viên là những cán bộ có kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật Giao thông, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, gồm thành phần:
- Ban An toàn Giao thông tỉnh Nghệ An;
- Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An;
- Chuyên gia về lái xe an toàn của Honda Việt Nam;
- Giảng viên các trường đào tạo lái xe trên địa bàn Thành phố Vinh.
2. Đối tượng tham gia
HSSV toàn trường. Đợt 1 nhà trường điều động toàn bộ sinh viên các khóa 51, 52 học tập trung tại Trường và học sinh lớp 10, 11 Trường THPT Chuyên - Trường Đại học Vinh.
 
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
1. Thời gian
Dự kiến tổ chức thành 16 lớp, tiến hành từ ngày 05 tháng 5 đến hết tháng 5 năm 2012 (có lịch cụ thể chi tiết gửi qua eOffice và website trường).
 
2. Địa điểm
- Phần lý thuyết: Hội trường A Trường Đại học Vinh;
- Phần thực hành: Sân ký túc xá Trường Đại học Vinh.
 
V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Ban chỉ đạo An toàn giao thông Trường Đại học Vinh
            - Tham mưu cho nhà trường và cố vấn cho đơn vị chủ trì tổ chức trong việc xây dựng, tổ chức chương trình.
            - Tham gia nói chuyện với học sinh, sinh viên trong các buổi.
 
 
2. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp
   Chủ trì xây dựng kế hoạch, mời giảng viên, phối hợp chuẩn bị nội dung chương trình, cơ sở vật chất và tổ chức toàn bộ chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông, văn hóa tham gia giao thông, hướng dẫn kỹ năng lái xe và tổ chức Hội thi lái xe an toàn cho học sinh, sinh viên.
Lập dự trù kinh phí tổ chức chương trình trình Ban Giám hiệu nhà trường phê duyệt.
 
3. Phòng Công tác chính trị và HSSV
Phối hợp với các khoa và đơn vị chủ trì trong việc điều động sinh viên tham gia chương trình nêu trên. Cử cán bộ phụ trách công tác giáo dục an toàn giao thông cho HSSV tham gia nói chuyện, quán triệt HSSV. Xử lý các trường hợp HSSV vi phạm.
 
4. Phòng Quản trị
Bố trí Hội trường A, đảm bảo điện, loa máy, ánh sáng, vệ sinh phục vụ đợt tập huấn; Bố trí sân bãi để tổ chức Hội thi lái xe an toàn và các hoạt động thực hành kỹ năng khác.
 
5. Phòng Quản lý Khoa học - Thiết bị
Bố trí máy chiếu, màn hình, máy tính xách tay phục vụ việc trình chiếu.
 
6. Trung tâm Nội trú
Bố trí Sân thể thao trước Ký túc xá số II cho các hoạt động thực hành, tổ chức Hội thi Lái xe an toàn.
 
7. Phòng Hành chính – Tổng hợp
Bố trí khăn trải bàn, nước uống cho Ban tổ chức và đại biểu khách mời.
 
8. Phòng Kế hoạch - Tài chính
Cấp kinh phí theo dự toán được Ban Giám hiệu duyệt. Hướng dẫn đơn vị chủ trì làm các thủ tục tài chính theo quy định hiện hành.
 
 
9. Các khoa, Trường THPT Chuyên
Thông báo đến cán bộ, công chức, HSSV của đơn vị về kế hoạch tổ chức hoạt động này. Quán triệt Trợ lý quản lý sinh viên, Bí thư Liên chi đoàn, Liên chi hội trưởng đôn đốc HSSV tham gia đầy đủ, nghiêm túc và cử Trợ lý quản lý sinh viên quản lý, điều hành các buổi hoạt động liên quan đơn vị mình (đôn đốc, điểm danh, quản lý HSSV trong các buổi, xử lý các trường hợp HSSV vi phạm).
 

Nhà trường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, các lớp học sinh, sinh viên trong toàn trường triển khai và nghiêm túc thực hiện kế hoạch này này.

 

                                                                                                              KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                            đã ký

 

                                                                                                        PGS.TS. Ngô Đình Phương