1. Lớp Tin học Văn phòng trình độ B:

- Ngày khai giảng: 06/4/2016;

- Lịch học: Các buổi tối Thứ 2; 4; 6;

- Thời gian học: Từ 19h30’ đến 21h30’;

- Phòng học: Nhà A0, phòng 502.

2. Lớp Kế toán Tổng hợp:

- Ngày khai giảng: 12/4/2016;

- Lịch học: Các buổi tối Thứ 3; 5; Chủ nhật;

- Thời gian học: Từ 19h30’ đến 21h30’;

 - Phòng học: Nhà A2, phòng 102.

Nhà trường thông báo cho sinh viên và các đối tượng khác có nhu cầu, đăng ký để tham gia khóa học nói trên.

Địa điểm đăng ký và nộp lệ phí: Văn phòng Trung tâm Đào tạo liên tục, tầng 1, nhà A0; Liên hệ: Cô Phạm Thị Quỳnh Như, di động: 0949.785557.