sẽ giúptrang bị chocác bạn sinh viên có được những kiến thức và kỹ năng phù hợp nhằm hòa nhập tốt với thế giới việc làm ngay sau khi ra trường, có đủ sự năng động và tự tin để khẳng định mình trong công việc, xứng đáng với thương hiệu sinh viên trường Đại học Vinh “Bản lĩnh - Trí tuệ - Văn minh - Tình nguyện”.