Kỳ thi năm nay, Bộ Tài chính quyết định giữ nguyên mức thu lệ phí đăng ký và dự thi tuyển sinh như hiện hành. Theo đó, việc nộp lệ phí tuyển sinh sẽ được thực hiện như năm trước, cụ thể là: Lệ phí đăng ký dự thi là 40.000đồng/hồ sơ và Lệ phí thi là 20.000 đồng/hồ sơ . Nhưng khác với năm trước là, sẽ thu cả hai loại phí ĐKDT và phí dự thi cùng một lúc khi thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT. Cũng theo thông tin từ Bộ tài chính, sẽ vẫn giữ nguyên mức thu lệ phí xét tuyển là 15.000 đồng/hồ sơ, tuy nhiên, lệ phí tuyển sinh đối với các môn thi năng khiếu dự kiến tăng lên là 100.000 đồng/thí sinh ( mức cũ là 80.000 đồng/thí sinh)
 
                                                                                      Đoàn Minh – TT PVSV (Nguồn: Vietnamnet)