Trong thời gian từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3 năm 2011, Trường Đại học Vinh tổ chức kỳ thi tuyển sinh sau đại học, đợt 1 năm 2011.

    Kỳ thi được tổ chức tại 2 điểm thi; Đại học Vinh và Đại học Sài gòn. Số lượng dự thi là 562 thí sinh trong đó cụm thi Vinh có 280 thí sinh, và 26 chuyên ngành được tổ chức thi, bố trí trên 10 phòng thi và Đại học Sài gòn có 282 thí sinh và 14 chuyên ngành, bố trí 10 phòng thi.

    Năm 2011, Trường Đại học Vinh đã mở thêm chuyên ngành mới là Lý luận phương pháp giảng dạy tiếng Anh với 77 thí sinh đăng ký dự thi.

Chúc các bạn thí sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi!

                                                                                            Hoài Thu