Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp thông báo cho các sinh viên đã đăng ký tuyển dụng làm việc tại Vingroup (chưa tham gia phỏng vấn) đến trường Đại học Vinh để phỏng vấn:
-         Thời gian: Từ 7h30’ thứ Năm, ngày 07/6/2012;
-         Địa điểm: Phòng họp A nhà A0;
-         Sau khi hoàn thành phỏng vấn, nếu trúng tuyển sẽ nhập học bổ túc kiến thức để được cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Du lịch trước khi ký hợp đồng làm việc chính thức tại Tập đoàn Vingroup.
Lưu ý: Những sinh viên có nguyện vọng tham gia dự tuyển, chưa đăng ký, xin mời liên hệ tại Văn phòng Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp, tầng 1 nhà A0.
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Ông Lê Công Đức, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp, DĐ: 0983140345.
 
Danh sách sinh viên đăng ký tuyển dụng làm việc

 

STT
Họ và tên
Ngày sinh
Tốt nghiệp ngành
1
Nguyễn Văn Dũng
16/7/1988
CN Chính trị - Luật
2
Nguyễn Thị Tâm
10/6/1990
CN Kế toán
3
Hoàng Văn Hiệu
20/6/1990
CN Kế toán
4
Phạm Thị Kiều Nhung
7/10/1990
CN Kế toán
5
Trần Minh Tâm
19/5/1990
CN Kế toán
6
Đào Thị Nhật Anh
20/10/1989
CN Kế toán
7
Nguyễn Phùng Hưng
4/5/1990
CN Kế toán
8
Nguyễn Nhật Lê
16/5/1990
CN Kế toán
9
Trịnh Bá Chung
20/5/1990
CN Kế toán
10
Nguyễn Thị Minh
5/7/1988
CN Kế toán
11
Trần Thị Kim Dung
12/6/1989
CN Luật học
12
Phạm Thị Lan Anh
0/4/1990
CN Ngữ văn
13
Nguyễn Hồng Kỳ
9/10/1990
CN Quản trị kinh doanh
14
Nguyễn Đình Nhân
1/5/1990
CN Quản trị kinh doanh
15
Lê Công Kỳ
5/5/1988
CN Quản trị kinh doanh
16
Nguyễn Thị Loan
22/9/1990
CN Tài chính Ngân hàng
17
Phạm Thị Lệ Hằng
29/7/1989
CN Tài chính Ngân hàng
18
Võ Khánh Phương
14/2/1989
CN Tài chính Ngân hàng
19
Nguyễn Thị Bình
1/4/1990
CN Tài chính Ngân hàng
20
Nguyễn Vương Tùng Lâm
7/6/1990
CN Tài chính Ngân hàng
21
Phạm Thị Tuyên
3/2/1989
CN Tài chính Ngân hàng
22
Đậu Thị Hoài Thanh
2/9/1990
CN Tài chính Ngân hàng
23
Võ Thị Trà Giang
20/12/1990
CN Tài chính Ngân hàng
24
Trịnh Thị Như Xao
24/8/1989
CN Tài chính Ngân hàng
25
Phạm Thị Thơ
19/5/1989
CN Tài chính Ngân hàng
26
Tống Thị Thu Hòa
24/7/1990
CN Tài chính Ngân hàng
27
Nguyễn Bá Thắng
12/4/1990
CN Tài chính Ngân hàng
28
Hà Thị Hòa
27/3/1988
CN Tài chính Ngân hàng
29
Lê Thị Hải Yến
18/31989
CN Tài chính Ngân hàng
30
Nguyễn Thị Quỳnh
22/12/1989
CN Tài chính Ngân hàng
31
Nguyễn Thị Cẩm Hà
31/7/1990
CN Tài chính Ngân hàng
32
Đậu Bảo Trường
15/3/1990
CN Tài chính Ngân hàng
33
Nguyễn Văn Ngọc
18/8/1989
CN Tiếng Anh
34
Lê Vĩnh Sơn
2/1/1989
CN Tin học
35
Nguyễn Thị Nguyệt
17/8/1990
SP Ngữ văn
36
Hà Thúy Hằng
8/1/1987
SP Ngữ văn
37
Trần Thị Huyền
19/9/1989
SP Ngữ văn
38
Nguyễn Thị Bình
30/5/1988
SP Ngữ văn
39
Nguyễn Thị Oanh
15/8/1989
SP Ngữ văn
40
Trịnh Thị Hiền
14/8/1990
SP Ngữ văn
41
Phạm Thị Mai
18/12/1990
SP Ngữ văn
42
Lê Thị Như
13/4/1990
SP Ngữ văn
43
Ngô Thị Mai
7/9/1990
SP Ngữ văn
44
Đàm Thị Thu Hà
3/11/1989
SP Ngữ văn
45
Phạm Thị Thu
1989
SP Ngữ văn
46
Nguyễn Thị Nguyệt
27/2/1989
SP Ngữ văn
47
Hà Thị Thuận
10/5/1989
SP Ngữ văn
48
Lê Thị Thảo
08/81990
SP Ngữ văn
49
Hoàng Thị Trâm
11/1/1989
SP Ngữ văn
50
Trần Thị Dung
14/8/1990
SP Ngữ văn
51
Lê Thị Nguyệt
25/7/1989
SP Ngữ văn
52
Phạm Thị Dung
25/9/1990
SP Ngữ văn
53
Hà Thị Thúy
12/10/1990
SP Ngữ văn
54
Lê Thị Huyền
28/5/1990
SP Ngữ văn
55
Đinh Thị Thu Hà
31/3/1987
SP Ngữ văn
56
Hoàng Thị Thương
20/10/1989
SP Ngữ văn
57
Lê Thị Huyền
10/11/1990
SP Ngữ văn
58
Đào Xuân Hiều
8/5/1988
SP Ngữ văn
59
Thiều Thị Dung
1/1/1990
SP Ngữ văn
60
Phạm Thị Thía
23/3/1989
SP Ngữ văn
61
Bùi Thị Thu
26/8/1988
SP Ngữ văn
62
Bạch Thị Thu Hường
12/6/1990
SP Ngữ văn
63
Lê Thị Thu
8/10/1989
SP Ngữ văn
64
Bùi Thị Liên
11/6/1989
SP Ngữ văn
65
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
4/3/1990
SP Ngữ văn
66
Hồ Thi Tâm
21/12/1990
SP Ngữ văn
67
Nguyễn Thị Tuyết Mai
10/10/1990
SP Ngữ văn
68
Phạm Thanh Thảo
3/6/1990
SP Ngữ văn
69
Vi Thị Mai
14/1/1990
SP Ngữ văn
70
Lê Thị Hồng
13/12/1988
CN QTKD
71
Lê Văn Nho
20/4/1986
CN Lịch sử
72
Nguyễn Đình Hoài
2/8/1987
CN Luật học
73
Nguyễn Thị Thiêm
3/3/1989
CN QTKD
74
Lương Thị Duyến
1/10/1990
 
75
Nguyễn Doãn Cẩm
27/8/1988
CN GDQP
76
Lê Thị Mai
1/11/1990
CN KHMT
77
Nguyễn Văn Hiệp
22/12/1989
CN Tiếng pháp
78
Lê Thế Thức
7/3/1989
KS Nông học
79
Trịnh Thị Dung
16/04/1990
CN KHMT
80
Đậu Thị Thùy
2/4/1989
Cn Kế toán
81
Trần Thị An
30/04/1990
CN Kế toán
82
Lê Thị Yến
9/7/1990
CN Kế toán
83
Nguyễn Thị Tình
13/05/1990
CN Kế toán
84
Nguyễn Thị Ngọc Mai
1/6/1990
CN KHMT
85
Nguyễn Thị Hiền
13/04/1989
CN Ngoại Ngữ