Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc học phần Triết học và Tiếng Anh cho học viên cao học Khóa 23 tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 14 và 15/11/2015 (Tuần 1) tại Nhà học B1 (chi tiết xem file đính kèm).

Các ngành thuộc khối Xã hội - Nhân văn thi vào tuần thứ nhất (các ngày 14 và 15/11/2015 như trên), các ngành thuộc khối Tự nhiên - Công nghệ thi vào tuần thứ hai (các ngày 28 và 29/11/2015), học viên cùng một ngành được bố trí thi chung, không phân biệt tuyển sinh đợt 1 và đợt 2.

Lưu ý:

- Học viên khóa 22 đã hoàn thành thủ tục và tham gia học bổ sung đầy đủ hai học phần này cũng được bố trí thi cùng với khóa 23: Triết học cho khối Xã hội - Nhân văn và Tiếng Anh thi vào tuần 1, Triết học cho khối Tự nhiên - Công nghệ thi vào Tuần 2 (Chi tiết xem file đính kèm).

- Học viên xem số báo danh, phòng thi cụ thể cho từng cá nhân trong tài khoản học viên tại mụcĐăng kí học trên trang chủ của website Trường Đại học Vinh. Đối với học viên Khóa 22 thì xem trong tài khoản học viên như bình thường (vào mục ĐÀO TẠO \ Sau đại học \ Tài khoản học viên; hoặc vào website của Trung tâm Đảm bảo chất lượng: vào mục KHẢO THÍ SAU ĐẠI HỌC \ Tài khoản học viên; hoặc học viên có thể tạm thời vào địa chỉ sau: http://old.vinhuni.edu.vn/caohoc/frmloginhv.aspx). Lịch thi cụ thể có thể tham khảo thêm ở file danh sach thi đính kèm.

* Bước 1: Xem Lịch thi cá nhân

* Bước 2: Học kỳ: chọn 1_2015_2016

* Bước 3: Lần thi: chọn Thi lần 1.

* Bước 4: Đợt thi: chọn Thi kết thúc môn học Cao học khóa 23 (tuần 1, 2).

- Học viên chưa có điểm giữa kì hoặc chưa đóng học phí không được dự thi.

- Khi dự thi, học viên phải đeo phù hiệu (hoặc mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh nếu mất phù hiệu).

Lich thi CH23 Vinh Tuan 1.xls

Danh sach du thi K23 Tuan 1 (theo phong thi).xls

Danh sach K22 hoc bo sung Triet + TA thi cung K23.xls

Trung tâm Đảm bảo chất lượng