Thực hiện Kế hoạch số 1802/KH-ĐHV của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức Lễ Bế giảng khóa đào tạo thứ 52 và trao bằng cử nhân, kỹ sư năm 2015, từ ngày 16/6/2015 đến ngày 18/6/2015 các khoa đào tạo đã phối hợp với Ban tổ chức Lễ Bế giảng để tổ chức Lễ trao bằng cho hơn 2200 tân cử nhân, kỹ sư tốt nghiệp đợt 1 năm 2015. Sau đây là một số hình ảnh Hội đồng đào tạo các khoa trao bằng cho các tân cử nhân, kỹ sư:
 
Hội đồng đào tạo khoa Sư phạm Toán học trao bằng cho các tân cử nhân
ngành Sư phạm Toán học và Toán ứng dụng
 
 
 
 
Hội đồng đào tạo khoa Sư phạm Ngữ Văn trao bằng cho các tân cử nhân
ngành Sư phạm Ngữ Văn và Văn học.