So với năm trước, kỳ thi tuyển sinh năm nay, Bộ GD&ĐT bổ sung một số quy định mới. Cụ thể là:
- Về điểm ưu tiên khu vực của thí sinh dự thi, với những trường ĐH, CĐ đào tạo nhân lực cho các vùng có nhiều người dân tộc thiểu số hoặc những trường đào tạo theo nhu cầu của địa phương có thể quy định điểm chênh lệch giữa hai khu vực liền kề lớn hơn 0,5 điểm nhưng không quá 1,0 điểm.
- Quy định về cấu trúc đề thi cũng là một thông tin mới. Năm nay là kỳ thi tuyển sinh đầu tiên của học sinh lớp 12 học theo chương trình THPT phân ban đại trà nên cấu trúc đề thi phụ thuộc vào yếu tố này. Đề thi tất cả các môn (trừ môn ngoại ngữ) đều có hai phần: phần chung và phần riêng. Phần chung là phần mà tất cả thí sinh đều phải làm. Phần riêng có hai nội dung: chương trình chuẩn; chương trình phân ban. Với phần riêng, thí sinh được chọn làm một trong hai nội dung bất kỳ dù khi học lớp 12 thí sinh theo học ban nào. Thí sinh nào lỡ làm hai phần (dù chỉ lỡ một câu) sẽ bị mất điểm hoàn toàn ở phần riêng.
- Để đảm bảo kết quả thi của thí sinh công bằng, chính xác, khách quan, năm nay Bộ GD&ĐT cũng quy định, với các trường tổ chức thi, cán bộ làm phách không tham gia vào ban thư ký chấm thi và ngược lại.
- Trong tài liệu những điều cần biết về kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2009 được Bộ GD&ĐT phát hành, lần đầu tiêntất cả các trường ĐH, CĐ ngoài công lập đều được đánh dấu bằng ký hiệu * để thí sinh nhận biết. Ngoài ra, tất cả những trường thuộc loại hình này đều thông tin về mức học phí.
Về phía thí sinh, tất cả các trường hợp sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi không hợp lệ không chỉ bị buộc thôi học mà còn bị cấm thi tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ, TCCN trong hai năm tiếp theo.
                                                                                                Đoàn Minh - TT PVSV (Nguồn: Tiền phong online)