»

Mười sự kiện tiêu biểu của năm 2008.

Thứ sáu - 06/05/2016 07:48

Năm 2008 đã qua, hơn 800 cán bộ – công chức và hơn 35.000 HS-SV-HV của Trường Đại học Vinh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Trong một năm hoạt động, không chỉ có 10 sự kiện mà đã có hàng trăm sự kiện thuộc tất cả các lĩnh vực đã đến với Trường Đại học Vinh...  Có thể có những sự kiện chưa phải nổi bật, nhưng nó cũng để lại dấu ấn cho mỗi lĩnh vực hoạt động của Nhà trường.

           Năm 2008 đã qua, hơn 800 cán bộ – công chức và hơn 35.000 HS-SV-HV của Trường Đại học Vinh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Trong một năm hoạt động, không chỉ có 10 sự kiện mà đã có hàng trăm sự kiện thuộc tất cả các lĩnh vực đã đến với Trường Đại học Vinh...  Có thể có những sự kiện chưa phải nổi bật, nhưng nó cũng để lại dấu ấn cho mỗi lĩnh vực hoạt động của Nhà trường.
               1. Chung kết Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Tỉnh Nghệ An tổ chức tại Trường Đại học Vinh, là đỉnh cao của các hoạt động chính trị, tư tưởng, công tác HS-SV. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội”, “Mỗi giảng viên là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, các hoạt động văn hoá - xã hội – thể thao của cán bộ – công chức, HS-SV-HV thể hiện  những thành tựu trong công tác chính trị, tư tưởng và giữ gìn trật tự, an ninh của Trường Đại học Vinh.

            2. Chương trình thăm và làm việc của Uỷ viên Bộ Chính trị – Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hồ Đức Việt đã khẳng định vai trò của Trường Đại học Vinh trong khu vực, vấn đề xây dựng trường đại học trọng điểm. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế” do Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thế Trung phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên của Trường đã xác định những định hướng, nhiệm vụ của đội ngũ trí thức, của Trường Đại học Vinh trong việc đổi mới giáo dục đại học, phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương và cả nước.
 
       
3. Hội nghị Đảng uỷ mở rộng giữa nhiệm kỳ cùng với Đại hội đại biểu Công đoàn Trường khoá XXX, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên, kiện toàn ban Chấp hành Đoàn trường là những điều kiện đảm bảo cho việc phát huy sức mạnh lãnh đạo của đảng, vai trò làm chủ của các tổ chức quần chúng, của cán bộ – sinh viên trong việc xây dựng Trường Đại học Vinh. Tham gia quản lý chuyên môn, phát huy dân chủ trong việc xây dựng Nhà trường, rèn luyện phẩm chất người cán bộ công chức, phát huy truyền thống “bản lĩnh – trí tuệ – văn minh – tình nguyện” đang trở thành một phong trào quần chúng rộng rãi trong các tổ chức đoàn thể
 
 4. Triển khai tổng kết nhiệm kỳ Trưởng khoa của 5 đơn vị  và một số hoạt động của các đơn vị (kỷ niệm thành lập khoa, giao quyền tự chủ, mở rộng quy đào tạo,...) đang đặt ra những nhiệm vụ cơ bản và cấp bách về chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ, đào tạo, nghiên cứu khoa học, phân công lao động, đảm bảo đời sống cán bộ,... Việc thành lập 4 trung tâm dịch vụ, tư vấn đã định hướng các hoạt động của Nhà trường bám sát hơn nhu cầu của xã hội. Với phương châm chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế, trong năm 2008, số lượng cán bộ được gửi đi đào tạo ở nước ngoài có số lượng nhiều nhất (bằng 10 năm trước đây gộp lại):  28  cán bộ được đi đào tạo TS, ThS tại 10 quốc gia. Số lượng cán bộ  đi học ThS, TS trong năm 2008: 68 (nâng tổng số cán bộ đang đi học ThS, TS hiện nay là 173, trong đó có 64 người làm TS); số lượng ThS, TS bảo vệ: 33 người (trong đó có 14 người bảo vệ TS).
5. Triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ toàn khoá 48 và 49. Việc thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ đang đặt ra những vấn đề cần phải tiếp tục giải quyết một cách đồng bộ trên nhiều phương diện: phần mềm đào tạo, giáo trình, tài liệu, kế hoạch giảng dạy của giảng viên, cơ sở vật chất, quản lý người học và kiểm tra đánh giá, dạy học online, dạy học trực tuyến, đào tạo sau đại học... Việc đào tạo theo nhu cầu xã hội, đào tạo theo địa chỉ đã đạt được kết quả cao về nhiều phương diện. Gần 30 hợp đồng đào tạo theo địa chỉ đã được ký kết với các địa phương, các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước. Nhiều hội thảo, hội nghị của các đơn vị đã có sự tham gia tích cực, hiệu quả của các doanh nghiệp, của người sử dụng sản phẩm đào tạo.
 6. Hình thức trực tuyến trở thành một hình thức quan trọng trong việc sử dụng thành tựu khoa học – công nghệ vào các hoạt động của Nhà trườngVới cơ sở vật chất thiết bị và tiềm lực khoa học, Trường Đại học Vinh trở thành một đầu cầu tương xứng với Hà Nội, Đà Năng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Hoạt động nghiên cứu khoa học triển khai theo đúng tiến độ; hoạt động hành chính bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin, hưởng ứng “năm học công nghệ thông tin”. Nhiều hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia, khu vực tiếp tục được tổ chức. Nhiều dự án tăng cường tiềm lực hoạt động nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất thiết bị được thực hiện. Hoạt động sinh viên NCKH đã đạt được thành tích xuất sắc.
 7.  Nhà trường đã hoàn thành thủ tục cấp quyền sử dụng đất và triển khai xây dựng 9,6 ha tại Xuân Trường – Nghi Xuân với tổng giá trị là 31.969.023.000đ. Trường Đại học Vinh không chỉ ở Thành phố Vinh mà đã mở rộng địa bàn hoạt động khu vực bắc Trung Bộ, miền Bắc, Tây Nguyên, Nam Bộ... Hoàn thành việc cấp quyền sử dụng và giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng TTGDQP tại cơ sở 2. Hoàn thành việc xây dựng nhà C của khoa NLN với tổng giá trị: 9,7 tỷ; đưa nhà G tại cơ sở 1 vào hoạt động; được Bộ phê duyệt dự án THPT với tổng đầu tư 43,5 tỷ. Khởi công xây dựng Nhà truyền thống. Hoàn thành việc quyết toán 7 công trình xây dựng còn tồn đọng từ năm 1999 đến nay. Tiếp tục triển khai các chương trình chuẩn bị cho việc thực hiện thuế thu nhập cá nhân và công tác kế hoạch – tài chính. Nhiều vấn đề về công tác quản lý tài chính, tăng nguồn thu, tìm kiếm các dự án đầu tư và ổn định đời sống cán bộ công chức,... được tiếp tục hoàn thiện theo cơ chế tự chủ, hiệu quả, tiết kiệm.
 8. Đại sứ Nước CHDCND Lào thăm Trườngvà số lượng HS-SV Lào tăng nhanh là sự kiện tiêu biểu cho việc nâng cao hiệu quả của công tác hợp tác quốc tế trên nhiều phương diện. Các đoàn công tác của Trường đã làm việc tại Hoa Kỳ, các chương trình làm việc tại Trung Quốc, Lào, Thái Lan,... Hiện nay, số sinh viên nước ngoài học tại Trường đã hơn 600 người, trong đó sinh viên Lào có hơn 400. Năm 2008 là năm đầu tiên Trường hợp tác đào tạo với Đại học Hồng Hà (Trung Quốc) đưa tổng số các các cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài liên kết với Trường Đại học Vinh lên tổng số 36 trường.
 
9. Hội nghị trực tuyến về công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học  tổ chức tại 5 đầu cầu, trong đó Trường Đại học Vinh là 1 đầu cầu. Báo cáo “Kinh nghiệm đánh giá trong của Trường Đại học Vinh” đã khẳng định những thành quả bước đầu của công tác kiểm định chất lượng và khảo thí của Nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Cùng với công tác thanh tra, công tác kiểm định và khảo thí được triển khai như một biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng hoạt động của Nhà trường. Những hoạt động này đã phát huy được sức mạnh của sự đồng thuận, tổ chức nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm định, thanh tra... Triển khai thành công việc thi và khảo thí theo đào tạo tín chỉ, bổ sung và hoàn thiện ngân hàng đề thi, sử dụng hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính.
 
10. Khởi công xây dựng Nhà truyền thống là sự kiện tiêu biểu cho các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Trường. Hoạt động kỷ niệm 50 xây dựng và phát triển Trường đại học Vinh là sự kiện liên quan đến nhiều thế hệ, của quá khứ – hiện tại – tương lai, nhằm phát huy truyền thống, tri ân những tập thể và cá nhân có công lao đóng góp xây dựng Trường, khẳng định thực tại, vươn tới tương lai trong xu thế cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Nhiều hoạt động cũng đã được tổ chức: hoàn thiện lịch sử Trường, phát động đợt thi đua, mở cuộc vận động sáng tác thơ văn, tổ chức gặp gỡ các hội cựu cán bộ – sinh viên,...
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin công nghệ Xem tin công nghệ
Đăng lúc: 01-03-2016 06:45:40 PM

Tin Bộ GD-DT

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 2351

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18943

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1635364

Liên kết quảng cáo

https://phuot247.vn/ | mũ yohe

tin mới

Tin tổng hợp Xem tất cá các tin tổng hợp
Đăng lúc: 07-05-2016 10:30:35 AM
Đăng lúc: 07-05-2016 10:30:12 AM
Đăng lúc: 07-05-2016 10:29:56 AM
Đăng lúc: 07-05-2016 10:29:37 AM
Đăng lúc: 07-05-2016 10:29:16 AM
Đăng lúc: 07-05-2016 10:27:38 AM
Đăng lúc: 07-05-2016 10:27:17 AM
Đăng lúc: 07-05-2016 10:18:43 AM
Thông tin bản quyền
    + Bản quyền thuộc Trường THPT Lương Văn Chánh
    + Đ/C: Huỳnh Văn Bánh , Quảng Ninh