Ngày 06 tháng 9 năm 2012 vừa qua, Viện Vật lý – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán cho NCS Hoàng Đình Tiến, sinh năm 1973, giáo viên trường THPT Chuyên - Đại học Vinh. Với đề tài: “Nghiên cứu một số tính chất của các hệ từ Frustration bằng phương pháp mô phỏng
          Hội đồng chấm luận án do GS.TS. Nguyễn Toàn Thắng - Viện Vật lý – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm chủ tịch Hội đồng cùng 5 thành viên trong Hội đồng. Hướng dẫn khoa học cho NCS là GS.TSKH. Nguyễn Ái Việt (Viện Vật lý, Chủ tịch hội Vật lý lý thuyết Việt Nam), TS. Ngô Văn Thanh (Viện Vật lý).
          Hội đồng chấm luận án đã bỏ phiếu kín với kết quả 6/6 phiếu tán thành, đề nghị công nhận và cấp bằng Tiến sĩ Vật lý cho NCS Hoàng Đình Tiến.
          Đây là Nghiên cứu sinh thứ 19 của trường bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ trong năm 2012 và ông Hoàng Đình Tiến là Tiến sĩ thứ 151 của Trường Đại học Vinh,
Những luận điểm mới của luận án:
1. Với mô hình spin Heisenberg trong màng mỏng phản sắt từ có cấu trúc lập phương tâm mặt (FCC) độ dàyNz = 4, bằng phương pháp tính số “steepest descent”:
- Tìm được cấu hình spin ở trạng thái cơ bản có độ suy biến giảm từ vô hạn xuống 4 hoặc 2 mà nó tuỳ thuộc vào giá trị của hệ số tương tác bề mặt Js.
- Tìm được giá trị tới hạn   mà nó phân chia cấu hình spin ở trạng thái cơ bản thành kiểu I và II, có độ suy biến tương ứng là 4 và 2.
2. Với mô hình spin frustration hoàn toàn trong mạng lập phương đơn giản:
Bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo với thuật toán mới là thuật toán Wang-Landau đã chứng minh được chuyển pha loại I tồn tại trong cả 3 mô hình spin Ising, XY và Heisenberg để chấm dứt sự tranh luận về loại chuyển pha của hệ này trong gần 30 năm qua.
         Nội dung chính của luận án đã được công bố trong 3 công trình khoa học tại các tạp chí chuyên ngành quốc tế có uy tín: Phys. Rev. E 82, 041123 (2010), J. Phys: Condens. Matter 23, 226002 (2011), Mod. Phys. Lett. B 25, 929 (2011) và một công trình trên tạp chí trong nước Commu. Phys., Vol 17, No. 2, 65-69 (2007).
         Kết quả nghiên cứu của TS. Hoàng Đình Tiến có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong việc xây dựng cơ sở lý thuyết cho các Vật liệu từ tính dạng màng siêu mỏng, có tiềm năng ứng dụng trong việc chế tạo các linh kiện ghi từ thế hệ mới và góp phần làm cơ sở cho các ứng dụng Quang điện tử,..
Sau đây là một số hình ảnh về buổi bảo vệ:

PGS.TS. Nguyễn Như Đạt công bố quyết định thành lập Hội đồng

TS. Nguyễn Văn Thuận - Phụ trách Trường THPT Chuyên phát biểu cảm ơn cơ sở đào tạo và các nhà Khoa học trong Hội đồng