GS. TSKH. Lâm Quang Thiệp

 

Trong khuôn khổ Dự án Giáo dục Đại học 2, ngày 15/3/2011, Nhóm Tư vấn Quốc tế do GS. TSKH. Lâm Quang Thiệp dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại Trường Đại học Vinh. Nhiệm vụ của Nhóm là khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống giáo dục đại học để từ đó đề xuất các giải pháp phục vụ cho việc xây dựng các chính sách phù hợp.
            PGS. TS Phạm Minh Hùng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng một số đồng chí trưởng các đơn vị đã tiếp và làm việc với Nhóm.
            Nhóm Tư vấn Quốc tế đã trao đổi trực tiếp với lãnh đạo và các bộ phận quản lí của Nhà trường về các vấn đề liên quan đến quản trị đại học của Nhà trường cũng như của hệ thống giáo dục đại học hiện nay. Đồng thời, nhóm cũng  xin ý kiến về hiện trạng của Nhà trường và đánh giá một số chủ trương, chính sách của ngành.