Căn cứ Khoản 1, Điều 30 Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Thi trung học phổ thông quốc gia: "Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi ".

 

Để được phúc khảo bài thi, các thí sinh cần làm đơn xin phúc khảo bài thi kỳ thi THPT quốc gia theo mẫu đính kèm (Mẫu đã được thay đổi thống nhất theo mẫu của Bộ GD&ĐT phát hành):

 

Don_PK_TN_2015.doc hoặc don pk tn 2015.pdf

 

Thời gian làm đơn: Trước ngày 30/7/2015.

 

Nơi thu nhận đơn xin phúc khảo: Các đơn vị đăng ký dự thi (nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi).