»

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2013-2014

Thứ sáu - 06/05/2016 20:24

Ngày 19/12/2013, Hội đồng thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh đã họp và xét học bổng cho sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2013-2014. Cụ thể như sau:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số: 4267 /QĐ-ĐHV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nghệ An, ngày 20 tháng 12 năm 2013

                                                                   
                                                            QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy
học kỳ 1 năm học 2013-2014
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 
    HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
 
  Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh;
Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;
Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT  ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên;
Căn cứ thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về sửa đổi bổ sung khoản 3 điều 2 quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên;
            Căn cứ Quyết định số 3524/QĐ-ĐHV ngày 04/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc ban hành chế độ học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội và chế độ cử tuyển đối với sinh viên hệ chính quy học tập trung tại trường Đại học Vinh năm học 2013-2014 và năm học 2014 - 2015;
             Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện  học kỳ 2 năm học 2012-2013 của  sinh viên hệ chính qui;
             Căn cứ vào kết luận của Hội đồng thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh tại phiên họp ngày 19/12/2013;
            Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên,
                                                           
                                                            QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kì 1 (5 tháng) năm học 2013-2014 cho 787 sinh viên, hệ chính qui với tổng số tiền: 1.805.050.000đ có danh sách kèm theo).
Điều 2. Các mức học bổng khuyến khích học tập được tính theo Quyết định số: 3524/QĐ-ĐHV ngày 04/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.
Điều 3. Trưởng các phòng: Công tác chính trị và học sinh, sinh viên, Kế hoạch - Tài chính, Đào tạo, Hành chính - Tổng hợp, Trưởng các khoa, các đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.
 

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;        
- Như Điều 3;                                                  
- Đăng Website và eOffice trường;                 
- Lưu: HCTH, CTCTHSSV.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
PGS.TS. Đinh Xuân Khoa

 Danh sách sinh viên nhận học bổng KKHT, học kỳ 1 năm học 2013-2014:
Danh sách sinh viên đạt học bổng KKHT Học kỳ I năm học 2013-2014.xls 
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin công nghệ Xem tin công nghệ
Đăng lúc: 01-03-2016 06:45:40 AM

Tin Bộ GD-DT

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 26


Hôm nayHôm nay : 2646

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 32963

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1372500

tin mới

Tin tổng hợp Xem tất cá các tin tổng hợp
Đăng lúc: 06-05-2016 11:30:35 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:30:12 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:29:56 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:29:37 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:29:16 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:27:38 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:27:17 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:18:43 PM
Thông tin bản quyền
    + Bản quyền thuộc Trường THPT Lương Văn Chánh
    + Đ/C: Huỳnh Văn Bánh , Quảng Ninh