Ngày 02/7/2014, Hiệu trưởng Nhà trường đã ban hành Quyết định số 2150/QĐ-ĐHV về việc cấp học bổng nói trên (đợt 1) cho 44 sinh viên mồ côi, sinh viên tàn tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong các đợt tiếp theo, để thay thế cho những sinh viên trong danh sách nêu trên đã tốt nghiệp, Nhà trường sẽ bổ sung những sinh viên khóa 55 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo đúng đối tượng được xét duyệt từ các khoa đào tạo.

     Quyết định và danh sách chi tiết ở file đính kèm.

 Quyết định và danh sách chi tiết ở file đính kèm.

2014-07-02_(4)_140408101435.pdf