»

Quyết định về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2013-2014

Thứ sáu - 06/05/2016 05:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾                                                ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

       Số: 1407 /QĐ-ĐHV                                        Nghệ An, ngày  07 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2013-2014  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

            Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh;

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;

Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTG ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

            Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTG ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập;

            Căn cứ Quyết định số 3524/QĐ-ĐHV ngày 04/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc ban hành chế độ học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội và chế độ cử tuyển đối với sinh viên hệ chính quy học tập trung tại trường Đại học Vinh năm học 2013-2014 và năm học 2014 - 2015;

            Xét hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội của sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2013 - 2014;

Căn cứ kết luận của Hội đồng thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh tại phiên họp ngày 29/4/2014;

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Trợ cấp xã hội cho 560 sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2013-2014  với số tiền: 438.040.000 đồng (có danh sách kèm theo). Trong đó:

             - 01 sinh viên khóa K50 ngành Kỹ sư Điện tử Viễn thông; 89 sinh viên khóa 51 được hưởng 4 tháng từ tháng 3/2014 đến hết tháng 6/2014, số tiền: 48.640.000 đồng

470 sinh viên các khóa 52; khóa 53; khóa 54 hưởng 6 tháng từ tháng 3/2014 đến hết tháng 8/2014, số tiền: 389.400.000 đồng.

Điều 2. Mức trợ cấp xã hội theo Quyết định số 3524/QĐ-ĐHV ngày 04/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

Điều 3. Trưởng các đơn vị: Công tác chính trị và học sinh, sinh viên, Kế hoạch - Tài chính; Trưởng các khoa có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

        

      Nơi nhận:                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Các Phó Hiệu trưởng;                                                 (Đã ký)

- Như Điều 3;

- Các lớp sinh viên;                                                                            

- Đăng Website, e0ffice;

- Lưu: HCTH, CTCTHSSV.  

                                                                                        PGS.TS. Đinh Xuân Khoa

 ------

File đính kèm:  Danh_sách_sinh_viên_các_khoa_.xls 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾                                                ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

       Số: 1407 /QĐ-ĐHV                                        Nghệ An, ngày  07 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2013-2014  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

            Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh;

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;

Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTG ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

            Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTG ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập;

            Căn cứ Quyết định số 3524/QĐ-ĐHV ngày 04/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc ban hành chế độ học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội và chế độ cử tuyển đối với sinh viên hệ chính quy học tập trung tại trường Đại học Vinh năm học 2013-2014 và năm học 2014 - 2015;

            Xét hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội của sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2013 - 2014;

Căn cứ kết luận của Hội đồng thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh tại phiên họp ngày 29/4/2014;

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Trợ cấp xã hội cho 560 sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2013-2014  với số tiền: 438.040.000 đồng (có danh sách kèm theo). Trong đó:

             - 01 sinh viên khóa K50 ngành Kỹ sư Điện tử Viễn thông; 89 sinh viên khóa 51 được hưởng 4 tháng từ tháng 3/2014 đến hết tháng 6/2014, số tiền: 48.640.000 đồng

470 sinh viên các khóa 52; khóa 53; khóa 54 hưởng 6 tháng từ tháng 3/2014 đến hết tháng 8/2014, số tiền: 389.400.000 đồng.

Điều 2. Mức trợ cấp xã hội theo Quyết định số 3524/QĐ-ĐHV ngày 04/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

Điều 3. Trưởng các đơn vị: Công tác chính trị và học sinh, sinh viên, Kế hoạch - Tài chính; Trưởng các khoa có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

        

      Nơi nhận:                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Các Phó Hiệu trưởng;                                                 (Đã ký)

- Như Điều 3;

- Các lớp sinh viên;                                                                            

- Đăng Website, e0ffice;

- Lưu: HCTH, CTCTHSSV.  

                                                                                        PGS.TS. Đinh Xuân Khoa

 ------

File đính kèm:  Danh_sách_sinh_viên_các_khoa_.xls 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin công nghệ Xem tin công nghệ
Đăng lúc: 01-03-2016 06:45:40 AM

Tin Bộ GD-DT

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 13


Hôm nayHôm nay : 2757

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 42533

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1383454

Liên kết quảng cáo

https://phuot247.vn/ | mũ yohe

tin mới

Tin tổng hợp Xem tất cá các tin tổng hợp
Đăng lúc: 06-05-2016 11:30:35 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:30:12 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:29:56 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:29:37 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:29:16 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:27:38 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:27:17 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:18:43 PM
Thông tin bản quyền
    + Bản quyền thuộc Trường THPT Lương Văn Chánh
    + Đ/C: Huỳnh Văn Bánh , Quảng Ninh