Cổng cung cấp hai dịch vụ cơ bản là Luyện thi và Thi thử, hiện tại cho 4 môn thi trắc nghiệm là Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh, và sẽ sớm bổ sung môn Toán và Ngữ văn.

Được biết, cổng luyện thi này cho phép làm đề mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị, từ máy tính, máy tính bảng hay smartphone, giúp học sinh tập dượt và quen với thi cử. Các đề thi cùng môn có độ khó và cấu trúc tương đương.

<div imscurrenteditoreditobject"="" type="Photo" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; font-size: 13px; background: transparent;">
Cổng luyện thi trực tuyến giúp học sinh luyện thi và thi thử 4 môn: Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh, và sẽ sớm bổ sung môn Toán và Ngữ văn